galatasaray sportif - gsray - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 444.614.333,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 19.872.271,00
 • Finansal Yatırımlar 94.413.332,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 94.413.332,00
 • Ticari Alacaklar 159.041.553,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 159.041.553,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.485.158,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.163.477,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 321.681,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 26.549.792,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 91.654.765,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.597.462,00
 • ARA TOPLAM 444.614.333,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.218.461.059,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.210.206,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.210.206,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 684.804.844,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 684.673.749,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.095,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.360.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.771.144,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 221.585.016,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 248.461.347,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.331.960,00
 • Diğer Duran Varlıklar 8.045.065,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.663.075.392,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.320.303.460,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 313.801.433,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 365.473.242,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.705.048,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 201.477.792,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 201.477.792,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 139.412.176,00
 • Diğer Borçlar 34.518.087,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.105.091,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.412.996,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.895,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.429.708,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.188.919,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.240.789,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.472.051,00
 • ARA TOPLAM 1.320.303.460,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 539.958.964,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 415.393.521,00
 • Banka Kredileri 393.015.233,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.378.288,00
 • Ticari Borçlar 14.169.700,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.169.700,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.110.056,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.110.056,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 229.582,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.860.262.424,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -197.187.032,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -197.131.836,00
 • Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 437.030.587,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.270.329,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.246.627,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.273.845.714,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 75.879.314,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -55.196,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.663.075.392,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.