galatasaray sportif - gsray - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 339.978.336,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.948.258,00
 • Finansal Yatırımlar 48.294.671,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 48.294.671,00
 • Ticari Alacaklar 134.307.722,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 134.307.722,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.852.049,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 41.516.770,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 335.279,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 29.151.871,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.190.616,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 55.895,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.177.254,00
 • ARA TOPLAM 339.978.336,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.436.872.764,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.650.963,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.650.963,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 923.413.776,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 923.278.108,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 135.668,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.390.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.790.031,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 195.975.218,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 253.772.613,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.454.852,00
 • Diğer Duran Varlıklar 8.073.974,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.776.851.100,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 783.650.280,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.121.766,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 178.085.559,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.208.354,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 194.237.306,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 194.237.306,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 197.895.246,00
 • Diğer Borçlar 13.386.776,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.883.658,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.503.118,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.914.337,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.626.951,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.287.386,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.144.055,00
 • ARA TOPLAM 783.650.280,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.262.710.184,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.137.818.005,00
 • Banka Kredileri 1.115.976.358,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.841.647,00
 • Ticari Borçlar 15.353.663,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.353.663,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.415.408,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.415.408,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 174.789,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.046.360.464,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -269.509.364,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -269.451.741,00
 • Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 437.030.587,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.709.128,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.709.128,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.709.128,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.246.627,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.273.845.714,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.998.208,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -57.623,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.776.851.100,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.