galatasaray sportif - gsray - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 457.765.657,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.331.779,00
 • Finansal Yatırımlar 87.004.042,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 87.004.042,00
 • Ticari Alacaklar 174.338.428,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 174.338.428,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.827.242,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.512.743,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 314.499,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 38.865.755,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 109.193.977,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.204.434,00
 • ARA TOPLAM 457.765.657,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.525.786.530,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.630.412,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.630.412,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.068.754.895,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.068.604.190,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 150.705,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.686.610,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.716.773,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 152.252.920,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 233.337.707,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.718.793,00
 • Diğer Duran Varlıklar 9.295.497,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.983.552.187,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.111.432.428,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.163.224,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 286.257.222,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 240.815.718,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 240.815.718,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 313.693.985,00
 • Diğer Borçlar 22.932.718,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.090.763,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.841.955,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 270.127,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.064.620,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.826.719,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.237.901,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 107.029.542,00
 • ARA TOPLAM 1.111.432.428,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.231.129.451,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.139.976.351,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.133.171,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.133.171,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.702.601,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.702.601,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.342.561.879,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -359.009.692,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -358.907.483,00
 • Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 437.030.587,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.503.756,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.503.756,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.503.756,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.246.627,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.319.978.101,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -39.530.519,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -102.209,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.983.552.187,00

GALATASARAY SPORTIF Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.