FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gubre fabrik. - gubrf - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 14.708.465.873,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.279.416.182,00
 • Finansal Yatırımlar 44.716.110,00
 • Ticari Alacaklar 3.929.528.496,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.185.131.892,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.744.396.604,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.305.106.402,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.305.106.402,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.945.039.993,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.047.377.092,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 157.281.598,00
 • ARA TOPLAM 14.708.465.873,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.324.048.777,00
 • Finansal Yatırımlar 418.436.997,00
 • Ticari Alacaklar 300.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 300.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.976.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.976.550,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 390.341.867,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 599.081.040,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.761.474.359,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.460.191.490,00
 • - Şerefiye 222.296.838,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.237.894.652,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 275.207.787,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 275.207.787,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 386.038.687,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 32.032.514.650,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.272.326.998,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.310.818.067,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.560.364.502,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.262.385,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.538.102.117,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 119.776.568,00
 • Diğer Borçlar 877.651.284,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 877.651.284,00
 • Türev Araçlar 3.483.981,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 183.547.862,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 631.089.158,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 585.595.576,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 142.746.290,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 442.849.286,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 14.272.326.998,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.122.808.554,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.018.513,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.111.790.041,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 764.200.350,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 347.589.691,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.395.135.552,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.637.379.098,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.370.435.005,00
 • Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.947.603.563,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.014.335.579,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.007.369.303,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -49.804.660,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.294.708.286,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.294.708.286,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 481.278.542,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.715.784.443,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -417.275.408,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.266.944.093,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 32.032.514.650,00