gubre fabrik. - gubrf - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.499.914.435,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 534.666.940,00
 • Finansal Yatırımlar 34.325.621,00
 • Ticari Alacaklar 698.416.884,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 135.254.627,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 563.162.257,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 308.874.832,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 308.874.832,00
 • Türev Araçlar 14.174.722,00
 • Stoklar 728.466.237,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 162.727.365,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.413.942,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.847.892,00
 • ARA TOPLAM 2.499.914.435,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.461.698.805,00
 • Finansal Yatırımlar 22.426.365,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 63.527.895,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 63.527.895,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 19.830.692,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 84.866.900,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.067.526.621,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.375.658,00
 • - Şerefiye 84.458.374,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.917.284,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.666.048,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 32.666.048,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 64.478.626,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.961.613.240,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.921.552.069,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.468.858.884,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.281.096,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.073.383.354,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.315.719,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.069.067.635,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.060.378,00
 • Diğer Borçlar 100.494.995,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 100.494.995,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 68.508.227,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.594.957,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 157.370.178,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.082.146,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 134.288.032,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.921.552.069,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.830.543,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 112.715.713,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 111.710.297,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 111.710.297,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.404.533,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.164.382.612,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 797.230.628,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 559.576.121,00
 • Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 325.751.467,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 325.751.467,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.178.852,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -383.347.414,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -383.347.414,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.838.737,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 159.677.552,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 69.655.779,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 237.654.507,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.961.613.240,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.