gubre fabrik. - gubrf - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.398.646.244,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 633.996.393,00
 • Finansal Yatırımlar 32.910.432,00
 • Ticari Alacaklar 445.233.185,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.781.103,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 410.452.082,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 294.545.073,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 294.545.073,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 766.803.040,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 201.935.520,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.154.101,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.068.500,00
 • ARA TOPLAM 2.398.646.244,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.422.036.504,00
 • Finansal Yatırımlar 20.253.706,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 62.280.379,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 62.280.379,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.343.769,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 84.779.189,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.049.778.137,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 93.806.216,00
 • - Şerefiye 72.443.102,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.363.114,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.502.368,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.502.368,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 64.292.740,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.820.682.748,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.781.279.637,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.405.022.083,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.098.855,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.102.833.984,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.182.163,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.099.651.821,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.951.923,00
 • Diğer Borçlar 90.104.342,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 90.104.342,00
 • Türev Araçlar 37.930,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.586.060,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 64.431,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 129.580.029,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.046.587,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 105.533.442,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.781.279.637,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 222.855.550,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 93.433.672,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 113.635.623,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 113.635.623,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.786.255,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.004.135.187,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 816.547.561,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 571.867.550,00
 • Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 327.632.089,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 327.632.089,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.298.230,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -427.191.932,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -427.191.932,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.838.737,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.147.657,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 123.440.999,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 244.680.011,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.820.682.748,00

GUBRE FABRIK. Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.