FİNANS

gubre fabrik. - gubrf - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.104.405.761,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.083.379.197,00
 • Finansal Yatırımlar 447.610.807,00
 • Ticari Alacaklar 1.554.489.791,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.293.504.504,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 260.985.287,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 468.030.922,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 468.030.922,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.798.691.052,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 546.357.195,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 74.773.277,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 131.073.520,00
 • ARA TOPLAM 12.104.405.761,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.753.011.965,00
 • Finansal Yatırımlar 79.159.050,00
 • Ticari Alacaklar 1.133.425,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.133.425,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.371.497,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.371.497,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 200.338.233,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 267.963.745,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.522.556.514,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 460.396.001,00
 • - Şerefiye 181.827.657,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.568.344,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 187.093.500,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 187.093.500,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.857.417.726,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.257.800.744,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.515.983.218,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.079.337.975,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.152.251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.072.185.724,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 61.797.355,00
 • Diğer Borçlar 419.417.369,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 419.417.369,00
 • Türev Araçlar 8.421.300,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 76.336.433,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 696.321.334,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 400.185.760,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 93.107.205,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 307.078.555,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 12.257.800.744,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 721.902.719,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.811.294,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 526.372.881,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 526.372.881,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 150.718.544,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.979.703.463,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.877.714.263,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.790.862.933,00
 • Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.104.004.861,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.083.841.181,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -50.733.395,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 456.162.026,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 456.162.026,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.182.652,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.071.161.251,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 757.352.143,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.086.851.330,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 20.857.417.726,00

Kredi Hesaplama