FİNANS

galata wind enerji - gwind - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 617.118.372,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 402.641.823,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 110.771.871,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 942,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 110.770.929,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 198.698,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 198.698,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 818.695,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.149.948,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 95.537.337,00
 • ARA TOPLAM 617.118.372,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.372.835.295,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 280.356,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 280.356,00
 • Türev Araçlar 56.211.168,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 867.566.772,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 311.241.505,00
 • - Şerefiye 27.629.554,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.184.898,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.184.898,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 106.489.523,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.989.953.667,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 470.947.411,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.810.019,00
 • - Banka Kredileri 10.180.278,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 250.096.111,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.336.681,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 334.095,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.002.586,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 246.825,00
 • Diğer Borçlar 150.944.102,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 150.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 944.102,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42.148.850,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.364.823,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.385.894,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.978.929,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 470.947.411,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 489.148.657,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 404.014.487,00
 • Banka Kredileri 389.139.390,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.343.710,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.817.395,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.838.464,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.978.931,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 78.316.775,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 960.096.068,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.029.857.599,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.029.857.599,00
 • Ödenmiş Sermaye 534.791.458,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.037,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.037,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 21.037,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.350.942,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 266.523.248,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 182.170.914,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.989.953.667,00

Kredi Hesaplama