FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

galata wind enerji - gwind - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 326.413.281,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 66.002.716,00
 • Finansal Yatırımlar 88.290.984,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 88.290.984,00
 • Ticari Alacaklar 138.308.614,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.466,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 138.305.148,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 63.388,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 63.388,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.911.288,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.325.525,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 510.766,00
 • ARA TOPLAM 326.413.281,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.833.125.774,00
 • Finansal Yatırımlar 488.537,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 584.056,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 584.056,00
 • Türev Araçlar 107.044.548,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.145.945.724,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.652.598.345,00
 • - Şerefiye 131.060.469,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.436.825,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 852.916.380,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 852.916.380,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.159.539.055,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 390.564.400,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 118.108.893,00
 • - Banka Kredileri 117.211.882,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 70.335.328,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.064.929,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 69.270.399,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.416.881,00
 • Diğer Borçlar 160.209.153,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 160.209.153,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.923.692,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.570.453,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.624.201,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 946.252,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 390.564.400,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.736.179.569,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 655.360.321,00
 • Banka Kredileri 621.322.828,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.739.747,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.272.917,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.272.917,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.071.546.331,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.126.743.969,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.032.795.086,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.032.795.086,00
 • Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.334.167.990,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 14.733.306,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.094.143,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.094.143,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.439,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 22.439,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 230.925.148,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.420.492.611,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 623.547.735,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.159.539.055,00