FİNANS

galata wind enerji - gwind - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.062.662.924,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 756.622.141,00
 • Finansal Yatırımlar 153.334.103,00
 • Ticari Alacaklar 104.857.844,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.939,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.855.905,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.598,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.598,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 818.695,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.750.362,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 37.242.181,00
 • ARA TOPLAM 1.062.662.924,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.660.321.032,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 798.554,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 798.554,00
 • Türev Araçlar 66.659.108,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 921.446.672,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 19.365,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 339.264.540,00
 • - Şerefiye 27.629.554,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 163.985.340,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 156.016.451,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.722.983.956,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 415.445.591,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 71.180.563,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 964.165,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.392.054,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 367.508,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.024.546,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 617.478,00
 • Diğer Borçlar 277.598.365,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 275.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.598.365,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.817.896,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.839.235,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.230.437,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.608.798,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 415.445.591,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 456.459.529,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 446.089.954,00
 • Banka Kredileri 431.097.009,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.715.701,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.369.575,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.333.188,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.036.387,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 871.905.120,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.851.078.836,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.851.078.836,00
 • Ödenmiş Sermaye 534.791.458,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.384.231,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.384.231,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.384.231,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 92.402.893,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 985.427.232,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 235.841.484,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.722.983.956,00

Kredi Hesaplama