FİNANS

gezinomi seyahat - gznmi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 344.052.393,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 56.729.821,00
 • Finansal Yatırımlar 75.009.311,00
 • Ticari Alacaklar 26.377.720,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.841.009,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.536.711,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.115.433,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.115.433,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 165.991.683,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 41.205,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 787.220,00
 • ARA TOPLAM 344.052.393,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.853.461,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.581.179,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.581.179,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.355.870,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 479.273,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 479.273,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.873,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.268.358,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 352.905.854,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.204.111,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.608.048,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 59.324.129,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.254.672,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.069.457,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 914.920,00
 • Diğer Borçlar 1.396.249,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.382.051,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.198,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 117.332.822,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 536.956,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 445.541,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 91.415,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 105.941,00
 • ARA TOPLAM 182.204.111,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.390.905,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.058.789,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.058.789,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 332.116,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 332.116,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 183.595.016,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 169.310.838,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 169.310.838,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 130.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.205,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 61.205,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.441,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.398.658,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.177.466,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 352.905.854,00

Kredi Hesaplama