FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gezinomi seyahat - gznmi - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.087.241.459,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.981.660,00
 • Finansal Yatırımlar 301.897.374,00
 • Ticari Alacaklar 125.544.185,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.071.452,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.472.733,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 92.465.352,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 963.059,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 91.502.293,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 531.486.670,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38.659,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.827.559,00
 • ARA TOPLAM 1.087.241.459,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 284.166.234,00
 • Finansal Yatırımlar 60.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 145.071.209,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 145.071.209,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 38.062.500,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 34.392.405,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.111.626,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.111.626,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 259.588,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.888.079,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.371.407.693,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 767.874.675,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.933.236,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 234.034.257,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.833.161,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 211.201.096,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.739.026,00
 • Diğer Borçlar 568.749,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 68.749,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 433.924.439,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 852.772,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.701.696,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.653.914,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.782,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.836.692,00
 • ARA TOPLAM 767.874.675,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.808.865,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.332.274,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.332.274,00
 • Ticari Borçlar 14.500.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.500.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 976.591,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 976.591,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 786.683.540,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 584.724.153,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 567.935.739,00
 • Ödenmiş Sermaye 65.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 101.639.444,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -692.378,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 366.346.401,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 22.642.272,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.788.414,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.371.407.693,00

Kredi Hesaplama