FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

t. halk bankasi - halkb - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 273.729.625.000,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 38.762.548.000,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Krediler 1.270.544.675.000,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • BANKALAR 15.824.137.000,00
 • PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,00
 • Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00
 • Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00
 • Krediler ve alacaklar 0,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer 0,00
 • Takipteki Krediler 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 3.024.545.000,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 3.024.545.000,00
 • Mali İştirakler 0,00
 • Mali Olmayan İştirakler 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 25.248.111.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 24.650.003.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 598.108.000,00
 • BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 0,00
 • Mali Ortaklıklar 0,00
 • Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 20.048.592.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.498.351.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 1.498.351.000,00
 • YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 2.675.524.000,00
 • VERGİ VARLIĞI 0,00
 • Cari Vergi Varlığı 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.361.148.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • DİĞER AKTİFLER 28.832.305.000,00
 • AKTİF TOPLAMI 2.195.286.886.000,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • MEVDUAT 1.872.848.005.000,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00
 • Diğer 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • ALINAN KREDİLER 16.991.210.000,00
 • PARA PİYASALARINA BORÇLAR 20.181.798.000,00
 • Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00
 • Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.252.499.000,00
 • Bonolar 9.120.007.000,00
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 132.492.000,00
 • FONLAR 571.618.000,00
 • Müstakriz Fonları 0,00
 • Diğer 571.618.000,00
 • MUHTELİF BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 83.759.893.000,00
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 3.028.591.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • KARŞILIKLAR 12.429.302.000,00
 • Genel Karşılıklar 0,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Karşılığı 7.987.832.000,00
 • Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00
 • Diğer Karşılıklar 4.441.470.000,00
 • VERGİ BORCU 0,00
 • Cari Vergi Borcu 4.793.250.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Borcu 0,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 42.130.280.000,00
 • ÖZKAYNAKLAR 128.406.019.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.184.778.000,00
 • Sermaye Yedekleri 46.123.583.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 44.465.222.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00
 • Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 1.658.361.000,00
 • Kar Yedekleri 44.283.603.000,00
 • Yasal Yedekler 4.180.008.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 33.299.377.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 6.804.218.000,00
 • Kar veya Zarar 10.920.437.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 808.472.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.111.965.000,00
 • Azınlık Payları 0,00
 • PASİF TOPLAMI 2.195.286.886.000,00

Kredi Hesaplama