FİNANS

t. halk bankasi - halkb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 15172754000
 • Kredilerden Alınan Faizler 11284997000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 671000
 • Bankalardan Alınan Faizler 202213000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3656182000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 28691000
 • FAİZ GİDERLERİ -15272160000
 • Mevduata Verilen Faizler -10067264000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -45474000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -4326201000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -669016000
 • Diğer Faiz Giderleri -141483000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ -99406000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 724118000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 1042099000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 259626000
 • Diğer 782473000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -317981000
 • Gayri Nakdi Kredilere -22000
 • Diğer -317959000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 139053000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -641539000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 22988000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 1645612000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -2310139000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 3361186000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1151978000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 38117000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 38117000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 20918000
 • Cari Vergi Karşılığı -3733000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 59035000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 59035000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 59035000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0239

T. HALK BANKASI

Tümü