FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

t. halk bankasi - halkb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 105603881000
 • Kredilerden Alınan Faizler 63934774000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 7924000
 • Bankalardan Alınan Faizler 347177000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 41040372000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 273634000
 • FAİZ GİDERLERİ -84880439000
 • Mevduata Verilen Faizler -75088990000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -315937000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -4623098000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -3593327000
 • Diğer Faiz Giderleri -1082657000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 20723442000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 7205874000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 9740952000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 2126626000
 • Diğer 7614326000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -2535078000
 • Gayri Nakdi Kredilere -136000
 • Diğer -2534942000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 43985000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -1392029000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1846029000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 26247443000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -29485501000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 7264493000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -17191327000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 7146018000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 7146018000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -2191481000
 • Cari Vergi Karşılığı -92732000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 4954537000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4954537000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 4954537000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.8128

Kredi Hesaplama