FİNANS

hatay tekstil - hatek - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 155.741.433,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.005.461,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 39.757.819,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.793.741,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.964.078,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.106.684,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 255.765,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.850.919,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 94.918.873,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.097.160,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.097.160,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.261.661,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.593.775,00
 • ARA TOPLAM 155.741.433,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 311.279.673,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.987.304,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 56.659.001,00
 • Maddi Duran Varlıklar 237.624.558,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.810,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 467.021.106,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.909.490,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.790.142,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.314.215,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 50.482.039,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.571,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.462.468,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.232.508,00
 • Diğer Borçlar 575.611,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 252,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 575.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 811.242,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 379.553,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 431.689,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.424.770,00
 • ARA TOPLAM 104.909.490,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.832.160,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.505.086,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 723.634,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.750,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.682.377,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.682.377,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.916.313,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 150.741.650,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 316.279.456,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 316.106.212,00
 • Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 224.559.223,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 224.559.223,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.519.389,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.918.620,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 4.918.620,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.988.902,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.774.646,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.515.574,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 173.244,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 467.021.106,00

Kredi Hesaplama