FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

hatay tekstil - hatek - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 799.959.091,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 167.508.154,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 107.018.820,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.309.419,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.709.401,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.187.399,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.187.399,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 305.880.389,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.181.886,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.597.932,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 117.584.511,00
 • ARA TOPLAM 799.959.091,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.131.303.801,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 86.640.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.004.336.440,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.204.941,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 102.999,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.224.362,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.931.262.892,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 703.340.715,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 466.698.115,00
 • - Banka Kredileri 466.698.115,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.322.564,00
 • Banka Kredileri 466.698.115,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 144.174.258,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 246.075,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.928.183,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.977.131,00
 • Diğer Borçlar 277.424,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 55.758,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 221.666,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.564.985,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.467.393,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.014.101,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 453.292,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.440.987,00
 • ARA TOPLAM 703.340.715,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.678.573,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.438.876,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 45.239.697,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.239.697,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 786.019.288,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.145.243.604,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.144.489.887,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 333.139.739,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 59.144.590,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.529.822,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.529.822,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.233.717,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.591.427,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 43.591.427,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 181.423.290,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 581.144.874,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -152.483.855,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 753.717,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.931.262.892,00