FİNANS

hatay tekstil - hatek - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 422.250.499,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 45.598.169,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 112.448.633,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.021.256,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 108.427.377,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.676.745,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.002,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.675.743,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 216.558.665,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 696.724,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.432.191,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.839.372,00
 • ARA TOPLAM 422.250.499,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 382.706.633,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 47.756.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 334.847.821,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 102.812,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 804.957.132,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 325.714.441,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 259.918.275,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 244.073,00
 • Banka Kredileri 259.918.275,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 45.207.364,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.286,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.185.078,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.025.868,00
 • Diğer Borçlar 1.227.131,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 252,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.226.879,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.569.670,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.223.794,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 641.029,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 582.765,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.568.608,00
 • ARA TOPLAM 325.714.441,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.034.147,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.865,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 723.634,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 105.446,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.839.615,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.839.615,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.341.587,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 357.748.588,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 447.208.544,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 446.812.782,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 279.369.357,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 279.369.357,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.429.987,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.025.002,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.025.002,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.290.324,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 45.003.495,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 39.775.357,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 395.762,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 804.957.132,00

Kredi Hesaplama