FİNANS

hatay tekstil - hatek - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 560.305.226,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 0,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 141.503.484,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.956.904,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 139.546.580,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.755.970,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.002,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.754.968,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 185.382.295,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.604.577,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.238.013,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 129.604.990,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 10.168.644,00
 • ARA TOPLAM 560.305.226,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 516.965.387,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 72.135.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 444.746.694,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 787.650,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.693,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.693,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.077.270.613,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 406.461.412,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 261.589.323,00
 • - Banka Kredileri 261.589.323,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 154.172,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 100.426.097,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 83.015,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 100.343.082,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.569.131,00
 • Diğer Borçlar 238.510,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 252,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 238.258,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.679.510,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.791.746,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 740.615,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 327.638,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 412.977,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.984.707,00
 • ARA TOPLAM 406.461.412,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.923.334,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.750,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.436.867,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.436.867,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.481.717,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 471.384.746,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 605.885.867,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 605.406.536,00
 • Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.247,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 371.020.235,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 371.020.235,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.035.604,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.966.824,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.966.824,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.290.324,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.760.847,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -15.980.941,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 479.331,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.077.270.613,00

Kredi Hesaplama