FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

hatsan gemi - hatsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.397.543.054,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 56.799.909,00
 • Finansal Yatırımlar 894.083.217,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 894.083.217,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 201.992.814,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.911.411,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 188.081.403,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.743.722,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 986.454,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.757.268,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 644.126.253,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 366.455.121,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.565.155,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.734.869,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 101.750.934,00
 • ARA TOPLAM 2.397.543.054,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.634.122.843,00
 • Finansal Yatırımlar 87.523.654,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 655.226,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 655.226,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 894.083.217,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.425.825.622,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 269.686,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 269.686,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.832.753,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.031.665.897,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.500.547.708,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.723.584,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 232.043.354,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 168.866.825,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 423.437,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 168.443.388,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.361.068,00
 • Diğer Borçlar 1.407.537,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.407.537,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 926.079.522,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.532.058,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 63.198.285,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.760.995,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 60.437.290,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 53.969.931,00
 • ARA TOPLAM 1.500.547.708,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 571.980.222,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 561.869.988,00
 • Banka Kredileri 540.922.314,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.331.056,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.110.234,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.110.234,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.072.527.930,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.959.137.967,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.959.137.967,00
 • Ödenmiş Sermaye 221.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 270.734.487,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 914.475.065,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.896.485,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.896.485,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.896.485,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.064.027,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.680.495.401,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -175.234.528,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.031.665.897,00