FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

hektas - hekts - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.977.115.539,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.678.706.822,00
 • Finansal Yatırımlar 1.062.110.878,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.737.349.256,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 98.535.684,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.638.813.572,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.293.270.830,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.255.453.216,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.817.614,00
 • Türev Araçlar 1.007.967,00
 • Stoklar 4.460.220.463,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 119.140.324,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.169.908,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.088.398,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 609.220.601,00
 • ARA TOPLAM 12.977.115.539,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.842.615.106,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.277.390,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.277.390,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 44.894.668,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.715.545.051,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.227.127.633,00
 • - Şerefiye 339.098.977,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 888.028.656,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 898.776.349,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 898.776.349,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 739.297.498,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 23.819.730.645,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.366.715.806,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.439.255.721,00
 • - Banka Kredileri 11.850.779.694,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 984.744.878,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.914.700,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 933.830.178,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 110.651.492,00
 • Diğer Borçlar 791.934.801,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 780.683.344,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.251.457,00
 • Türev Araçlar 2.043.880,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.027.831,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 62.753,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.994.450,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.776.645,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.217.805,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 14.366.715.806,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.330.746.935,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.068.067.286,00
 • Banka Kredileri 980.209.714,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 87.857.572,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 118.290.052,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 80.918.205,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 80.918.205,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 63.471.392,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.697.462.741,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.122.267.904,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.137.870.874,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.530.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.258.959.712,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 57.578.961,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -47.837.842,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -47.837.842,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -47.837.842,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -114.851.425,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -114.851.425,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 363.861.095,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 359.633.325,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -269.472.952,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -15.602.970,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 23.819.730.645,00