FİNANS

hektas - hekts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.517.489.884,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 872.426.650,00
 • Finansal Yatırımlar 9.457.130,00
 • Ticari Alacaklar 4.127.065.376,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 98.334,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.126.967.042,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 758.334,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 758.334,00
 • Türev Araçlar 187.018.188,00
 • Stoklar 1.971.743.876,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 138.414.682,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.358.502,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.855,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 210.570.793,00
 • ARA TOPLAM 7.517.489.884,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.285.802.610,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.920.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.920.550,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.499.253,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.499.253,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.683.033,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.617.149.237,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 350.417.240,00
 • - Şerefiye 106.319.692,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244.097.548,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 154.707.882,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 94.206.529,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.501.353,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.790.808,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.803.292.494,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.550.458.104,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.822.308.441,00
 • - Banka Kredileri 5.036.952.361,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 598.958.834,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 38.168.667,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 560.790.167,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.145.328,00
 • Diğer Borçlar 20.198.880,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.181.268,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.017.612,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.516.298,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.709.391,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.620.932,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.493.492,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.127.440,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 7.550.458.104,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 237.777.192,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 98.876.117,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 66.929.669,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.056.545,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.056.545,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.914.861,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.788.235.296,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.015.057.198,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.004.273.723,00
 • Ödenmiş Sermaye 860.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -19.852.274,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.203.762,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.345.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.345.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.345.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.497.495,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 12.341.393,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 6.156.102,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.011.345,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 479.809.935,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 615.948.460,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.783.475,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.803.292.494,00

Kredi Hesaplama