FİNANS

hektas - hekts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.351.740.944,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 699.701.878,00
 • Finansal Yatırımlar 10.789.631,00
 • Ticari Alacaklar 3.236.301.921,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.648,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.236.216.273,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.015.422,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.015.422,00
 • Türev Araçlar 184.876.673,00
 • Stoklar 1.901.014.309,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 161.764.267,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.801.289,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.794,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 156.270.049,00
 • ARA TOPLAM 6.351.740.944,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.877.509.616,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.462.195,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.462.195,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.445.660,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.445.660,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.713.983,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.327.667.399,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 339.604.691,00
 • - Şerefiye 106.319.692,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 233.284.999,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 118.321.316,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 110.786.374,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.534.942,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.001.734,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.229.250.560,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.204.279.769,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.374.770.910,00
 • - Banka Kredileri 5.097.871.404,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 686.454.523,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.015.743,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 658.438.780,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.426.927,00
 • Diğer Borçlar 16.093.251,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.076.334,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.016.917,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.304.378,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.859.051,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.370.729,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.149.280,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.221.449,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.204.279.769,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 190.753.113,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 65.621.341,00
 • Banka Kredileri 34.740.200,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.881.141,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 63.393.912,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.843.066,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.843.066,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.894.794,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.395.032.882,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.834.217.678,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.820.618.169,00
 • Ödenmiş Sermaye 860.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -19.852.274,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.203.762,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.345.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.345.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.345.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.388.089,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.600.323,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 13.787.766,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.011.345,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 479.809.935,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 425.402.312,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 13.599.509,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.229.250.560,00

Kredi Hesaplama