FİNANS

hektas - hekts - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.599.144.155,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.617.990.971,00
 • Finansal Yatırımlar 903.591.718,00
 • Ticari Alacaklar 4.062.043.863,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.851.824,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.052.192.039,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.358.702.294,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.250.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.702.294,00
 • Türev Araçlar 45.594.116,00
 • Stoklar 2.909.602.179,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 93.433.942,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.883.885,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 57.232.993,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 550.952.079,00
 • ARA TOPLAM 13.599.144.155,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.758.217.015,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.190.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.190.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.776.546,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.776.546,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.559.232,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.926.707.752,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.501.448.057,00
 • - Şerefiye 106.319.692,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.395.128.365,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 778.558.269,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.134.862,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 767.423.407,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 438.566.206,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 19.357.361.170,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.370.834.848,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.664.219.412,00
 • - Banka Kredileri 9.018.615.477,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.789.854.865,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 270.531.083,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.519.323.782,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 81.334.205,00
 • Diğer Borçlar 715.742.411,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 690.139.659,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.602.752,00
 • Türev Araçlar 10.493.636,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 48.965.515,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39.811.238,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.413.566,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.772.126,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.641.440,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 14.370.834.848,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.371.347.628,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.165.100.514,00
 • Banka Kredileri 1.111.181.100,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 53.919.414,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 100.794.848,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 72.126.397,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 72.126.397,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33.325.869,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.742.182.476,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.615.178.694,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.620.572.361,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.530.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -19.852.274,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.834.203,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.879.988,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -33.879.988,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -33.879.988,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.007.764,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 82.462.453,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 545.311,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 81.163.394,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 879.947.595,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 77.351.667,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.393.667,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 19.357.361.170,00

Kredi Hesaplama