hektas - hekts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 938.011.535,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 176.954.772,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 431.752.861,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 228.047,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 431.524.814,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 533.428,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 533.428,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 258.163.550,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.343.723,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.446.470,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.816.731,00
 • ARA TOPLAM 938.011.535,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 287.413.243,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 163.162,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 163.162,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.170.970,00
 • Maddi Duran Varlıklar 197.432.408,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.317.083,00
 • - Şerefiye 10.321.922,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.995.161,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.885.612,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.225.424.778,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 357.794.454,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 249.257.102,00
 • - Banka Kredileri 235.883.675,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 83.252.957,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.061.092,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 73.191.865,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.410.691,00
 • Diğer Borçlar 10.693.256,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.960.402,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.732.854,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.872.245,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.801,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.277.402,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.589.790,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 687.612,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 357.794.454,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 360.259.823,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 344.867.162,00
 • Banka Kredileri 323.442.545,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.424.617,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.064.208,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.064.208,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.328.453,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 718.054.277,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 507.370.501,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 507.370.501,00
 • Ödenmiş Sermaye 227.571.100,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.256.362,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.571.750,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.571.750,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.571.750,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.759.303,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.784.236,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 145.571.250,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.225.424.778,00

HEKTAS Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.