FİNANS

halk gmyo - hlgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 710.397.699,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 359.442.471,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.323.860,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.323.860,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 285.295.954,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.861.415,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 682.344,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 59.791.655,00
 • ARA TOPLAM 710.397.699,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.576.436.628,00
 • Finansal Yatırımlar 15.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.570,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.570,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.488.510.007,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.971.262,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.366.980,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.366.980,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 66.581.809,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.861.415,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 64.720.394,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.286.834.327,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.661.892.750,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 668.174.818,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.288.577,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 306.458.072,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 306.458.072,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.419.123,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.852.676,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 566.447,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 67.099.843,00
 • ARA TOPLAM 1.661.892.750,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 573.058.123,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 66.211.037,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 85.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 85.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 420.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.847.086,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.847.086,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.234.950.873,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.051.883.454,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.051.883.454,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.570.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.371.596,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.003,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 61.003,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 61.003,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.518.140,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.144.085.567,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.262.108.837,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.286.834.327,00

Kredi Hesaplama