FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

halk gmyo - hlgyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.141.091.427,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 76.740.282,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.537.134,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.537.134,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 736.173.168,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.472.766,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 468.021,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 314.700.056,00
 • ARA TOPLAM 1.141.091.427,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 15.522.489.234,00
 • Finansal Yatırımlar 115.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15.355.020.762,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.783.299,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.293.177,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.293.177,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.391.996,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.294.746,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.097.250,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.663.580.661,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.354.523.915,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 825.921.479,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 288.019.479,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 148.156.453,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.376,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 148.155.077,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.389.326,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.818.203,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 571.123,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 127.597.247,00
 • ARA TOPLAM 2.354.523.915,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.309.653.420,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.953.162.172,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.057.436,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.057.436,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.285.844,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.285.844,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.664.177.335,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.999.403.326,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.999.403.326,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.645.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 66.649.001,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.210.090,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.210.090,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.210.090,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 75.548.470,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.636.330.163,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.616.476.502,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.663.580.661,00