FİNANS

halk gmyo - hlgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.210.061.740,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 474.985.625,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.501.311,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.501.311,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 494.353.308,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.264.038,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.197.589,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 229.759.869,00
 • ARA TOPLAM 1.210.061.740,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.097.467.991,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.947.857.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.985.844,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.973.131,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.973.131,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 140.652.016,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.899.844,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 138.752.172,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.307.529.731,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.269.330.059,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 816.798.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.138.014,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 384.919.565,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.430,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 384.892.135,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.396.262,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.708.779,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 687.483,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 120.756.300,00
 • ARA TOPLAM 2.269.330.059,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.605.027.382,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 887.057.769,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 85.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 85.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.969.613,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.969.613,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.874.357.441,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.433.172.290,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.433.172.290,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.570.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 81.040.446,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.210.090,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.210.090,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.210.090,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.748.009,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.144.354.721,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.602.399.467,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.307.529.731,00

Kredi Hesaplama