halk gmyo - hlgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 84.174.704,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.932.337,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 8.467.994,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.467.934,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.017.520,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.707.628,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 32.156,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 673.218,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.376.007,00
 • ARA TOPLAM 84.174.704,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.995.712.218,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.973.995,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.973.995,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.859.357.919,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.835.294,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 322.946,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 322.946,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 96.447.634,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 96.447.634,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 32.774.430,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.079.886.922,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 385.551.223,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 286.679.827,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.103.310,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.011.151,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 367.338,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.643.813,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.660.007,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.216.801,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.216.801,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.880.127,00
 • ARA TOPLAM 385.551.223,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.532.016,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 88.816.953,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 715.063,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 715.063,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 475.083.239,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.604.803.683,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.604.803.683,00
 • Ödenmiş Sermaye 970.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 49.945.096,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.610,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.610,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.610,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 52.735.975,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.528.632.662,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 30.859.959,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.079.886.922,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.