FİNANS

halk gmyo - hlgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 789.719.325,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 487.839.767,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.535.823,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.535.763,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 222.769.414,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.149.936,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 898.601,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 73.525.784,00
 • ARA TOPLAM 789.719.325,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.592.934.867,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 106.571,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.571,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.434.393.228,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.756.536,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 780.448,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 780.448,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 73.812.336,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 812.717,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 72.999.619,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 64.085.748,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.382.654.192,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.369.732.009,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.039.870.644,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.095.711,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 120.855.686,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 120.855.686,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.638.432,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.152.900,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 485.532,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.956.421,00
 • ARA TOPLAM 1.369.732.009,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 169.545.337,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 83.154.379,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 85.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 85.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.390.958,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.390.958,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.539.277.346,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.843.376.846,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.843.376.846,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.530.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.371.595,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.003,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 61.003,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 61.003,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 62.192.710,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.194.283.314,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 49.602.230,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.382.654.192,00

Kredi Hesaplama