FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

halk gmyo - hlgyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 511.945.576,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 59.436.450,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.603.728,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.603.728,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 334.772.886,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 909.165,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 840.301,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 104.383.046,00
 • ARA TOPLAM 511.945.576,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.908.811.091,00
 • Finansal Yatırımlar 15.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.472,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.472,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.825.215.624,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.839.646,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.529.561,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.529.561,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 61.222.788,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.535.437,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 59.687.351,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.420.756.667,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.426.676.609,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 552.987.361,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.210.204,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 135.007.876,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.967,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 134.981.909,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.492.653,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.227.853,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 264.800,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 62.675.346,00
 • ARA TOPLAM 1.426.676.609,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 882.011.632,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 375.079.804,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 85.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 85.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 420.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.931.828,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.931.828,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.308.688.241,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.112.068.426,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.112.068.426,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.570.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 81.040.446,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.004,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 61.004,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 61.004,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.518.140,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.142.132.566,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.282.476.533,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.420.756.667,00

Kredi Hesaplama