FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

hun yenilenebilir enerji - huner - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 400.196.239,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 56.549.909,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 24.269.309,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.654.315,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.614.994,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 67.741.670,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 63.881.063,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.860.607,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.985.882,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 240.155.818,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 818.644,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.493.651,00
 • ARA TOPLAM 400.196.239,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.992.676.891,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 172.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 172.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.886.091.397,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.973.075,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.973.075,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.392.873.130,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 584.665.523,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 198.691.326,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.138.491,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 238.477.515,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.452.225,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 233.025.290,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 838.706,00
 • Diğer Borçlar 140.292.090,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 71.909.509,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 68.382.581,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.550.795,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 257.329,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 257.329,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.557.762,00
 • ARA TOPLAM 584.665.523,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.834.345.816,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.190.039.302,00
 • Banka Kredileri 870.713.344,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 319.325.958,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 393.006.677,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.750,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.234.808,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 229.872,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 244.063.279,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.419.011.339,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.973.861.791,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.904.266.565,00
 • Ödenmiş Sermaye 580.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -688.184.116,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 65.600.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 350.743.188,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.009.118.326,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 379.111.086,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 181.293.924,00
 • Diğer Yedekler 26.584.157,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 69.595.226,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.392.873.130,00

Kredi Hesaplama