FİNANS

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

 • BIST Kodu HUNER
 • Halka Açılma Tarihi 21.02.2022
 • Kuruluş Tarihi 26/12/2014
 • İlk İşlem Tarihi 21.02.2022
 • Merkez Tel 0212 269 08 22
 • Merkez Fax 0212 269 08 88
 • Faaliyet Alanı
 • Sermaye 580000000.00
 • Genel Müdür
 • İşçi Sendikası
 • İşveren Sendikası
 • Personel Sayısı
 • Merkez Adresi Levent Mah. Cömert sok. Yapı Kredi Plaza B Blok No:20 Kat:7 Beşiktaş/İstanbul
 • Web Adresi www.hunyenilenebilirenerji.com.tr
 • Yön. Kurulu Üyeleri
  ORHUN KARTAL
  ORUÇ BURAK KAVUNCU
  İLKER HAKAN KAYHAN
  HASAN RECAİ ANBARCI
  YURDAKAN İŞKESEN
 • Şirket Ünvanı HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
 • İştirakler
  Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. 891.000 99
  Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş. 250.000 100
  H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 50.000 100
  H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 49.500 99
  H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 4.000.000 100
  H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 49.950 99,9
  Nrl Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 49.950 99,9
 • Ortaklar
  DİĞER 131.630.050 22,69
  HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 56.369.999 9,72
  ORHUN KARTAL 391.999.951 67,59
  TOPLAM 580.000.000 100
 • Piyasa Değeri
  Döviz Varlıkları (TL) 848.333.718 0
  Döviz Yükümlülükleri (TL) 601.364.520 0
  Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2022) 246.969.198 0
  Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) 0 0

Kredi Hesaplama