FİNANS

hurriyet gzt. - hurgz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 347.365.892,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.777.113,00
 • Finansal Yatırımlar 89.831,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 89.831,00
 • Ticari Alacaklar 157.530.737,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 93.682.811,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.847.926,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 133.352.084,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 127.383.614,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.968.470,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 36.470.159,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.139.018,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.006.950,00
 • ARA TOPLAM 347.365.892,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.104.300.922,00
 • Finansal Yatırımlar 313.923,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.800.880,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.800.880,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 289.301.555,00
 • Maddi Duran Varlıklar 786.505.178,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.309.265,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.309.265,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.931.802,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.931.802,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.519,00
 • Diğer Duran Varlıklar 125.800,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.451.666.814,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 615.655.281,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.187.397,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 111.621.430,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.445.874,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 96.175.556,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.682.117,00
 • Diğer Borçlar 290.083.149,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 206.031.957,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 84.051.192,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.152.237,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 81.442.255,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 63.794.827,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.647.428,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 87.486.696,00
 • ARA TOPLAM 615.655.281,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 150.671.366,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.024.620,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.024.620,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 66.277.957,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.277.957,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.649.408,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.719.381,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 766.326.647,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 685.340.167,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 688.811.854,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.096.295,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 620.191.278,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 517.788.973,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.176.268,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -492.691.721,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -225.037.210,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -3.471.687,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.451.666.814,00

Kredi Hesaplama