FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

hurriyet gzt. - hurgz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 998.856.790,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.803.932,00
 • Finansal Yatırımlar 89.831,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 89.831,00
 • Ticari Alacaklar 147.299.477,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 52.469.647,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.829.830,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 774.004.179,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 765.571.250,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.432.929,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.120.931,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.599.888,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.938.552,00
 • ARA TOPLAM 998.856.790,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.601.368.308,00
 • Finansal Yatırımlar 397.945,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.096.510,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.096.510,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.252.466.547,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.301.390.192,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.301.390.192,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.123.203,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.123.203,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.033.727,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.033.727,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 860.184,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.600.225.098,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 696.793.676,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.722.370,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 178.331.069,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.238.574,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 125.092.495,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.183.988,00
 • Diğer Borçlar 152.113.208,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 152.113.208,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.264.985,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.199.338,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 86.239.400,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 67.745.064,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.494.336,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 189.739.318,00
 • ARA TOPLAM 696.793.676,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 426.926.379,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.467.769,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 66.077.483,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.077.483,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 242.454.459,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 87.926.668,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.123.720.055,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.476.505.043,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.482.114.817,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 9.113.175.410,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 876.160,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.539.724,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 606.539.724,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 128.004,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 160.737.480,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 160.737.480,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 979.479.325,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.142.175.432,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -828.517.850,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.609.774,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.600.225.098,00