FİNANS

hurriyet gzt. - hurgz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 289.024.275,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.382.929,00
 • Finansal Yatırımlar 89.831,00
 • Ticari Alacaklar 122.743.071,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 75.605.152,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.137.919,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 78.234.263,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 72.312.323,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.921.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 37.040.458,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.712.999,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.820.724,00
 • ARA TOPLAM 289.024.275,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.510.600.913,00
 • Finansal Yatırımlar 313.923,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.946.950,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.946.950,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.769.544.826,00
 • Maddi Duran Varlıklar 712.383.639,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.390.486,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.390.486,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 792.380,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 114.709,00
 • Diğer Duran Varlıklar 114.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.799.625.188,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 787.050.006,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.427.312,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 120.531.208,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.009.566,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 99.521.642,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.899.873,00
 • Diğer Borçlar 328.899.843,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 239.800.202,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 89.099.641,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.318.097,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 176.256,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 105.150.723,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 82.124.410,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.026.313,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 161.646.694,00
 • ARA TOPLAM 787.050.006,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 296.517.018,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.273.812,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.273.812,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 82.202.455,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 82.202.455,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 195.656.803,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.383.948,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.083.567.024,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.716.058.164,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.720.135.159,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.096.295,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.309.301.935,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.309.301.935,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.010.303,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 148.289.171,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 148.289.171,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.176.268,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -374.920.688,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -148.884.766,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -4.076.995,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.799.625.188,00

Kredi Hesaplama