FİNANS

hurriyet gzt. - hurgz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 263.706.605,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.727.003,00
 • Finansal Yatırımlar 106.549,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 106.549,00
 • Ticari Alacaklar 219.814.766,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 172.451.820,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.362.946,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.246.736,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.246.736,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.042.934,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.287.856,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.480.761,00
 • ARA TOPLAM 263.706.605,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 701.779.779,00
 • Finansal Yatırımlar 313.923,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.293.429,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.293.429,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 157.671.359,00
 • Maddi Duran Varlıklar 519.543.075,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.428.011,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.428.011,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.008.382,00
 • Diğer Duran Varlıklar 521.600,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 965.486.384,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 240.272.759,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.522.718,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 147.410.498,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 91.499.929,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.910.569,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.455.657,00
 • Diğer Borçlar 6.553.088,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.553.088,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.857.509,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 91.759,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 51.222.509,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.685.551,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.536.958,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.159.021,00
 • ARA TOPLAM 240.272.759,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 106.117.871,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.127.495,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.557.507,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.206.056,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 58.456.540,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.456.540,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.327.780,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 346.390.630,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 619.095.754,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 621.529.662,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.198.813,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 326.318.242,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 326.318.242,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.029.402,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.603.792,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 69.603.792,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.176.268,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -547.909.813,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -12.934.584,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.433.908,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 965.486.384,00