FİNANS

ideal finansal teknolojiler - ideas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 31.057.343,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.925.669,00
 • Finansal Yatırımlar 11.375.521,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 11.375.521,00
 • Ticari Alacaklar 10.597.571,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 618.471,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.979.100,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 936.399,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 887.266,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.133,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.697.814,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.697.814,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.312,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 523.057,00
 • ARA TOPLAM 31.057.343,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.226.657,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.341,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.341,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.982.382,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.480.690,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 39.641,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.298.275,00
 • - Şerefiye 2.282.706,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.569,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 52.284.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.575.072,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 163.499,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 227.742,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 227.742,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.994.359,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 413.120,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.581.239,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 203.687,00
 • Diğer Borçlar 9.222.561,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.883.024,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 339.537,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.443.218,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 785.473,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 534.533,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 512.633,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.900,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 17.575.072,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.428.115,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 799.358,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 437.915,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 667.610,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 667.610,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 961.147,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.003.187,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 32.280.813,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.346.660,00
 • Ödenmiş Sermaye 9.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.178.201,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -164.632,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -164.632,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -164.632,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.778.147,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.778.147,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.068.083,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.615.788,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.371.073,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.934.153,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 52.284.000,00

Kredi Hesaplama