FİNANS

ideal finansal teknolojiler - ideas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 42.898.547,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.152.129,00
 • Finansal Yatırımlar 25.260.382,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 25.260.382,00
 • Ticari Alacaklar 5.854.931,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.392.832,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.462.099,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.479.118,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 504.720,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.974.398,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.395.172,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 196.227,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.560.588,00
 • ARA TOPLAM 42.898.547,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 40.493.359,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.551,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.551,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.112.157,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.883.410,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.464.712,00
 • - Şerefiye 9.165.257,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 299.455,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 83.391.906,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.512.499,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.083.024,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 823.843,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.803.354,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 292.707,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.510.647,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 795.127,00
 • Diğer Borçlar 958.721,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 938.721,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.542.603,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 552.044,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 953.783,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 937.283,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.500,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 33.512.499,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.953.850,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.616.872,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.250.770,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.250.770,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 86.208,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.466.349,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 45.925.557,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.163.572,00
 • Ödenmiş Sermaye 9.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.178.201,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -164.632,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -164.632,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -164.632,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 413.001,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 413.001,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.083.044,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.681.816,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.472.142,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.761.985,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 83.391.906,00

Kredi Hesaplama