FİNANS

ideal finansal teknolojiler - ideas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 40.307.995,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.815.696,00
 • Finansal Yatırımlar 29.225.995,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 29.225.995,00
 • Ticari Alacaklar 3.945.885,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 779.652,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.166.233,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.839.731,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 856.694,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.983.037,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.624.249,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 195.848,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 660.591,00
 • ARA TOPLAM 40.307.995,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.915.253,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.343.848,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 43.992,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.299.856,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.475.029,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.311.888,00
 • - Şerefiye 2.282.706,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.182,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 62.223.248,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.664.529,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 250.847,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.562.279,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.098.924,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.463.355,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 261.650,00
 • Diğer Borçlar 10.055.098,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.584.582,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 470.516,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.174.481,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 836.069,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 502.205,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 502.205,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.900,00
 • ARA TOPLAM 18.664.529,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.482.455,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.216.327,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 777.271,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 777.271,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.488.857,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.146.984,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 39.076.264,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.773.280,00
 • Ödenmiş Sermaye 9.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.178.201,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -164.632,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -164.632,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -164.632,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.901.817,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 7.901.817,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.068.083,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.615.788,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.674.023,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.302.984,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 62.223.248,00

Kredi Hesaplama