FİNANS

idealist gmyo - idgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 44.288.976,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.472.590,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 90.978,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90.978,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.775.022,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.227.197,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.837.385,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.005,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.688.184,00
 • ARA TOPLAM 44.288.976,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 45.349.546,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.786,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.786,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.011.250,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.885.495,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.560,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.560,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.448.455,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 89.638.522,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.045.412,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.054.647,00
 • - Banka Kredileri 2.054.647,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 849.086,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.624.516,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.624.516,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 252.832,00
 • Diğer Borçlar 871.310,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 864.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.240,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.232.390,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.110,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 87.773,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.699,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.074,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.797,00
 • ARA TOPLAM 32.045.412,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 335.560,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 239.315,00
 • Banka Kredileri 239.315,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 96.245,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 96.245,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.380.972,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 57.257.550,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.257.550,00
 • Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 318.597,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.078,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.078,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 58.078,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 288.543,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.828.478,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.236.146,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 89.638.522,00

Kredi Hesaplama