FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

idealist gmyo - idgyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 222.016.327,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 321.899,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.922.274,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.922.274,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 81.987,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81.987,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 120.166.917,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.060.025,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 71.249.597,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.100,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.448.125,00
 • ARA TOPLAM 222.016.327,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 202.891.343,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.302,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.302,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 182.603.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.279.003,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.982.038,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 424.907.670,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.735.367,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 42.495.276,00
 • - Banka Kredileri 42.495.276,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.147.398,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.374.972,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.374.972,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 907.287,00
 • Diğer Borçlar 7.018.555,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.018.555,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 80.345.496,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 219.925,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.646,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 183.279,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 102.693,00
 • ARA TOPLAM 166.735.367,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.055.069,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.754.754,00
 • Banka Kredileri 26.754.754,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 300.315,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 300.315,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 193.790.436,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 231.117.234,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 231.117.234,00
 • Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 211.278.315,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.062.851,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.302,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.302,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 44.302,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.889.102,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -41.700.707,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -6.456.629,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 424.907.670,00