FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ihlas haber ajansi - ihaas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 251.547.521,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 58.041.753,00
 • Finansal Yatırımlar 13.268.111,00
 • Ticari Alacaklar 67.145.558,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.016.061,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 55.129.497,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 106.012.951,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 105.832.899,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 180.052,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.464.016,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.615.132,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 251.547.521,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 133.228.032,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.705.360,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.705.360,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.334.767,00
 • Maddi Duran Varlıklar 84.940.950,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260.504,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 384.775.553,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.389.607,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.725.042,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.642.087,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.164.282,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.477.805,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.544.359,00
 • Diğer Borçlar 33.905,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.689,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.216,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.614.079,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.890.103,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.890.103,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.940.032,00
 • ARA TOPLAM 70.389.607,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.846.620,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.037.996,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.601.756,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.232.853,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.368.903,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.206.868,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 109.236.227,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 275.539.326,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 275.539.326,00
 • Ödenmiş Sermaye 163.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 383.466.557,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 96.411.542,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.041.809,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.041.809,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.041.809,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.622.796,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -300.052.064,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -65.867.696,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 384.775.553,00