FİNANS

ihlas haber ajansi - ihaas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 209.988.490,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 138.520.924,00
 • Finansal Yatırımlar 9.642.200,00
 • Ticari Alacaklar 58.367.778,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.423.862,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.943.916,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 139.026,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 139.026,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.144.568,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 173.994,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 209.988.490,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 46.516.284,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 723.119,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 723.119,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.808.755,00
 • Maddi Duran Varlıklar 30.969.887,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 183.788,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.199,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.172.706,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 256.504.774,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.422.538,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.032.238,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.518.770,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 451.395,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.067.375,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.902.991,00
 • Diğer Borçlar 57.802,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.155,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.647,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.791.467,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.791.304,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.791.304,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.327.966,00
 • ARA TOPLAM 46.422.538,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.528.943,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.848.021,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 185.655,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.495.267,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.222.284,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.272.983,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 63.951.481,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 192.553.293,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 192.553.293,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.531.788,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 89.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.159.843,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.159.843,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.159.843,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.020.695,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.859.312,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.301.341,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 256.504.774,00

Kredi Hesaplama