FİNANS

ihlas haber ajansi - ihaas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 189.199.870,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 124.390.551,00
 • Finansal Yatırımlar 24.009.840,00
 • Ticari Alacaklar 38.749.264,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.270.712,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.478.552,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 209.177,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 209.177,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.583.058,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 257.980,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 189.199.870,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.670.782,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 594.031,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 594.031,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.010.633,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.813.576,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 292.016,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.628.692,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 221.870.652,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.271.994,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 857.356,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.481.937,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.065.265,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.416.672,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.380.354,00
 • Diğer Borçlar 33.598,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.306,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.292,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.757.248,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.501.396,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.490.178,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.490.178,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.769.927,00
 • ARA TOPLAM 39.271.994,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.242.958,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.741.462,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.697,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.480.799,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.757.376,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.723.423,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 55.514.952,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 166.355.700,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 166.355.700,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.531.788,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 89.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.805.522,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.805.522,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.805.522,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.229.389,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.050.695,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.349.350,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 221.870.652,00

Kredi Hesaplama