FİNANS

ihlas haber ajansi - ihaas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 193.593.538,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 136.989.360,00
 • Finansal Yatırımlar 13.256.711,00
 • Ticari Alacaklar 41.462.946,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.884.058,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.578.888,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 182.681,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 182.681,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.436.222,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 265.618,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 193.593.538,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 31.987.435,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 666.307,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 666.307,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.226.200,00
 • Maddi Duran Varlıklar 19.720.721,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 255.821,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.536,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.992.981,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 225.580.973,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.875.392,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 851.038,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.430.220,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 160.831,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.269.389,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.675.672,00
 • Diğer Borçlar 40.558,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.558,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.400.334,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.255.376,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.031.856,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.031.856,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.190.338,00
 • ARA TOPLAM 33.875.392,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.955.744,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.470.821,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.480.923,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.757.500,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.723.423,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.831.136,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 170.749.837,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 170.749.837,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.531.788,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 89.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.312.620,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.312.620,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.312.620,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.229.389,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.050.695,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.250.585,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 225.580.973,00

Kredi Hesaplama