FİNANS

ihlas ev aletleri - iheva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 299.259.925,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.327.353,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 132.839.754,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.935.199,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 113.904.555,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.245.586,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.245.586,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 95.234.703,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 66.335.022,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.277.507,00
 • ARA TOPLAM 299.259.925,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 184.672.600,00
 • Finansal Yatırımlar 21.187.763,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 70.350,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 20.372.811,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 40.184.208,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.068.064,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.594.692,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 74.505.414,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.855.378,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 483.932.525,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.364.457,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 592.843,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 52.469.515,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 596,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.468.919,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.520.659,00
 • Diğer Borçlar 400.350,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 382.365,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.985,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.642.352,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 388.629,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.217.646,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 952.220,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 265.426,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.132.463,00
 • ARA TOPLAM 67.364.457,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.403.371,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.391.975,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.530.698,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.760.782,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 769.916,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.480.698,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 94.767.828,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 389.164.697,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 389.164.697,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -17.317.943,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.735.627,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.310.710,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.285.483,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.285.483,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.058.248,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 4.058.248,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.972.072,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 48.337.986,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 968.507,00
 • Diğer Yedekler -2.693.034,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 483.932.525,00