ihlas gazetecilik - ihgzt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 136.301.356,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.699.686,00
 • Finansal Yatırımlar 31.300.000,00
 • Ticari Alacaklar 59.985.548,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.197.621,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.787.927,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.141.701,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.141.701,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.288.481,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.748.708,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 120.181,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.051,00
 • ARA TOPLAM 136.301.356,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 193.281.731,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 644.455,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.526.267,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 101.279.797,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.769.656,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.008.719,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 111.033,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 329.583.087,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.046.015,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.942.706,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.125.235,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.459.477,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.106.936,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.352.541,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.517.869,00
 • Diğer Borçlar 4.087,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 769.069,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.737.861,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.387.362,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 350.499,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.489.711,00
 • ARA TOPLAM 23.046.015,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.861.568,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.018.789,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.885.594,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.885.594,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.935.669,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 21.516,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.907.583,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 271.675.504,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 271.675.504,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 38.494.868,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.347.099,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.902.021,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.045.825,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 957.185,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 85.614.931,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.261.421,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 329.583.087,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.