FİNANS

ihlas holding - ihlas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.587.735.621,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 765.489.701,00
 • Finansal Yatırımlar 86.363.825,00
 • Ticari Alacaklar 1.494.048.456,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.730.108,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.487.318.348,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 137.687.675,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 29.451.164,00
 • Stoklar 1.487.797.351,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 387.770.797,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.234.597,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 178.892.055,00
 • ARA TOPLAM 4.587.735.621,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.618.469.263,00
 • Finansal Yatırımlar 3.263.636,00
 • Ticari Alacaklar 65.864.550,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.823.476,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 424.916.067,00
 • Maddi Duran Varlıklar 681.954.936,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.014.323,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.014.323,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 240.892.465,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 119.502.574,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.206.204.884,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.153.135.494,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.171.373,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 50.912.506,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 478.267.749,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.265.627,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 474.002.122,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.811.009,00
 • Diğer Borçlar 4.403.618,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 547.274,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.856.344,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 401.623.428,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.636.516,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 58.650.565,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 94.658.730,00
 • ARA TOPLAM 1.153.135.494,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.338.462.535,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 123.783.377,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 33.845,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 991.646.162,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 123.708.615,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 115.556.397,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.152.218,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 98.950.047,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 340.489,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.491.598.029,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.714.606.855,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.616.791.191,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 19.014.750,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 249.242.060,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 249.242.060,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.918.851,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -262.509,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -262.509,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.650.190,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -218.510.930,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 67.453.180,00
 • Diğer Yedekler 57.733.445,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.097.815.664,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.206.204.884,00

Kredi Hesaplama