FİNANS

ihlas holding - ihlas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.873.414.879,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 632.013.169,00
 • Finansal Yatırımlar 78.778.390,00
 • Ticari Alacaklar 1.717.583.686,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.853.633,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.708.730.053,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 141.569.081,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 6.635.158,00
 • Stoklar 1.690.685.314,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 381.462.276,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.301.064,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 211.386.741,00
 • ARA TOPLAM 4.873.414.879,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.640.257.047,00
 • Finansal Yatırımlar 3.263.636,00
 • Ticari Alacaklar 53.190.260,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.083.678,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 424.799.045,00
 • Maddi Duran Varlıklar 688.744.233,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.782.975,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.782.975,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 263.565.703,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 111.009.185,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.513.671.926,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.054.055.732,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.483.952,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 52.671.047,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 503.879.351,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.457.733,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 499.421.618,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.038.389,00
 • Diğer Borçlar 4.302.064,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 447.441,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.854.623,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 262.497.366,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.896.752,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.326.229,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 95.960.582,00
 • ARA TOPLAM 1.054.055.732,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.604.695.203,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 122.567.941,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.552.345,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.233.460.440,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 146.461.837,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 137.531.839,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.929.998,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 100.400.373,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 252.267,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.658.750.935,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.854.920.991,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.694.098.391,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 19.014.750,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 235.650.096,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 235.650.096,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.510.815,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 602.832,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 602.832,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.420.249,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -201.409.937,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 111.615.540,00
 • Diğer Yedekler 57.733.445,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.160.822.600,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.513.671.926,00

Kredi Hesaplama