FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ihlas holding - ihlas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.025.248.317,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 335.198.193,00
 • Finansal Yatırımlar 125.163.006,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.811.007.474,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.508.240,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.779.499.234,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 87.778.632,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.650.845.611,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 497.639.785,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.882.799,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 509.732.817,00
 • ARA TOPLAM 11.025.248.317,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.900.713.442,00
 • Finansal Yatırımlar 80.804.320,00
 • Ticari Alacaklar 90.132.973,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.701.417,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.020.015.629,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.772.792.766,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.406.581,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.406.581,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.989.040,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 420.800.644,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.925.961.759,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.322.263.550,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.512.215,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 35.291.925,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.564.734.390,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.467.784,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.555.266.606,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 144.076.041,00
 • Diğer Borçlar 7.117.852,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.945.248,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.172.604,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 290.227.678,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42.027.149,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 65.171.049,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 136.105.251,00
 • ARA TOPLAM 2.322.263.550,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.209.849.663,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 188.579.907,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 573.378.407,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 119.495,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.297.217.921,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 136.923.365,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 111.721.682,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 25.201.683,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.013.630.568,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.532.113.213,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.393.848.546,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.118.075.913,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 14.065.189.907,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 781.669.960,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 582.770.208,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 582.770.208,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 926.823,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 164.237.490,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.520.873.880,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.545.082.228,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.275.772.633,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.925.961.759,00