FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ihlas gayrimenkul - ihlgm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.567.379.211,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 64.153.241,00
 • Finansal Yatırımlar 149.894,00
 • Ticari Alacaklar 184.102.070,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.728.787,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 160.373.283,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 107.509.792,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 48.497.795,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59.011.997,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 827.871.787,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 310.946.366,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.143.769,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 71.502.292,00
 • ARA TOPLAM 1.567.379.211,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 349.939.748,00
 • Finansal Yatırımlar 13.109,00
 • Ticari Alacaklar 1.693.805,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.693.805,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 814.381,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 814.381,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 34.492,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 174.551.840,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.709.385,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.360.899,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 71.719.539,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.917.318.959,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 299.975.834,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.215.557,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 32.309.698,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.071.239,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.238.459,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.059.873,00
 • Diğer Borçlar 51.176.288,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 49.448.358,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.727.930,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 172.332.158,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.963.387,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.878.624,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.052.684,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.825.940,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.040.249,00
 • ARA TOPLAM 299.975.834,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 713.139.887,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.871.524,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 573.110.315,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 573.110.315,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.003.980,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.003.980,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 95.154.068,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.013.115.721,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 904.203.238,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 901.946.386,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.481.991.966,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.290.387,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.414.520,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.414.520,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.785.345,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.688.458,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.450.363.349,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.161.246.556,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.256.852,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.917.318.959,00