FİNANS

ihlas gayrimenkul - ihlgm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.235.641.385,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 193.965.569,00
 • Finansal Yatırımlar 28.705.640,00
 • Ticari Alacaklar 389.788.913,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.161.324,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 378.627.589,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 136.585.585,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 84.656.295,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.929.290,00
 • Türev Araçlar 29.451.164,00
 • Stoklar 136.420.217,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 237.219.318,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.238.162,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 74.266.817,00
 • ARA TOPLAM 1.235.641.385,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 144.979.412,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.289.918,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.289.918,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.049.824,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.049.824,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 60.224.239,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.117.906,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.512.356,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.407.331,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.380.620.797,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 311.493.736,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.421.654,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.246.285,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 65.007.626,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.960.085,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.047.541,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.352.114,00
 • Diğer Borçlar 15.622.701,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.265.254,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.357.447,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 184.807.871,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.581.983,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.081.340,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 626.458,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.454.882,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.372.162,00
 • ARA TOPLAM 311.493.736,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.634.016,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.809.253,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.000.001,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.392.027,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.292.027,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 100.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.432.735,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 364.127.752,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.016.493.045,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.015.853.464,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 70.140.548,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.401.640,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.077.877,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.077.877,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.448.137,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.192.605,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.781.732,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 42.741.394,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 54.270.486,00
 • Diğer Yedekler -61.918.812,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 639.581,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.380.620.797,00

Kredi Hesaplama