FİNANS

ihlas gayrimenkul - ihlgm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.045.791.860,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 174.404.953,00
 • Finansal Yatırımlar 63.221.600,00
 • Ticari Alacaklar 286.773.908,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.427.163,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 280.346.745,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 114.654.707,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 62.787.926,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.866.781,00
 • Türev Araçlar 23.756.470,00
 • Stoklar 122.104.135,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 181.411.704,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 569.805,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 78.894.578,00
 • ARA TOPLAM 1.045.791.860,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 287.692.642,00
 • Finansal Yatırımlar 113.485.497,00
 • Ticari Alacaklar 12.421.345,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.421.345,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 389.686,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 389.686,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 109.375.395,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.405.625,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.378.834,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.402.382,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.333.484.502,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 184.452.105,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.651.030,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.860.936,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.651.057,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.263.485,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.387.572,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.212.552,00
 • Diğer Borçlar 50.842.176,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 49.255.513,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.586.663,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 54.329.493,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.716.008,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.431.236,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 538.962,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.892.274,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.757.617,00
 • ARA TOPLAM 184.452.105,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.077.758,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.256.426,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.000.001,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.212.044,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.112.044,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 100.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.609.287,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 237.529.863,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.095.954.639,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.095.391.193,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 70.140.548,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.401.640,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.757.399,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.757.399,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.217.922,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 351.482,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 351.482,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.965.562,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 39.557.564,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 133.943.650,00
 • Diğer Yedekler -61.918.812,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 563.446,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.333.484.502,00

Kredi Hesaplama