FİNANS

ihlas gayrimenkul - ihlgm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.292.240.974,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 257.774.217,00
 • Finansal Yatırımlar 30.564.777,00
 • Ticari Alacaklar 398.038.350,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.590.865,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 390.447.485,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 132.812.791,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 80.914.739,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.898.052,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 200.395.802,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 178.242.609,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.467.989,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 82.944.439,00
 • ARA TOPLAM 1.292.240.974,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 138.105.483,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.464.630,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.464.630,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 981.115,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 981.115,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.971.951,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.034.181,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.594.616,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.498.422,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.430.346.457,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 386.401.262,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.919.355,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.803.564,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 50.732.969,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.284.841,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.448.128,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.265.408,00
 • Diğer Borçlar 17.617.983,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.737.625,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.880.358,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 273.657.410,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 809.934,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.435.606,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 635.831,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.799.775,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.159.033,00
 • ARA TOPLAM 386.401.262,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.525.678,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.428.996,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.000.001,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.977.026,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.877.026,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 100.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.119.655,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 440.926.940,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 989.419.517,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 988.741.448,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 70.140.548,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.401.640,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.630.112,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.630.112,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.000.372,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.416.654,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.106.472,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 25.518.100,00
 • Diğer Yedekler -61.918.812,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 678.069,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.430.346.457,00

Kredi Hesaplama