FİNANS

imas makina - imasm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 486.738.750,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 134.814.746,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 119.934.396,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.628.568,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.305.828,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.893.511,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 388.067,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.505.444,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 157.970.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.038.617,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.087.480,00
 • ARA TOPLAM 486.738.750,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 330.451.222,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 334.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 334.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27.786.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 171.817.027,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 880.189,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 155.406,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.776,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 112.776,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 817.189.972,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 325.362.247,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.952,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.178.601,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.493.815,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 150.630.929,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.820.064,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 146.810.865,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.657.881,00
 • Diğer Borçlar 1.183.677,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.183.677,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 113.802.019,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.880.188,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.155.950,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.724.238,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 325.362.247,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.390.411,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.796.039,00
 • Banka Kredileri 35.505.238,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.290.801,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.572.205,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.572.205,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.022.167,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 405.752.658,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 411.437.314,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 411.437.314,00
 • Ödenmiş Sermaye 37.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 98.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 104.998.702,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 104.998.702,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.199.536,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.956.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -10.956.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.783.942,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 136.618.140,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 38.409.405,00
 • Diğer Yedekler 4.583.125,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 817.189.972,00

Kredi Hesaplama