FİNANS

imas makina - imasm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 486.227.219,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 64.048.395,00
 • Finansal Yatırımlar 1.684.295,00
 • Ticari Alacaklar 124.716.933,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.600.808,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 99.116.125,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.824.036,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 388.067,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.435.969,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 200.418.560,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.488.536,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 38.046.464,00
 • ARA TOPLAM 486.227.219,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 909.820.323,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 72.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 111.566.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 563.836.149,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.243.344,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 147.947,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 71.369,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 71.369,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.396.047.542,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 252.188.475,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.779.299,00
 • - Banka Kredileri 7.777.919,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.235.749,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.706.467,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 103.065.101,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 103.065.101,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.244.771,00
 • Diğer Borçlar 9.378.598,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.798.833,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.579.765,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 74.604.966,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.879.991,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.573.622,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.306.369,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 252.188.475,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 163.586.181,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.532.599,00
 • Banka Kredileri 20.192.736,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.339.863,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.356.054,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.356.054,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 122.697.528,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 415.774.656,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 980.272.886,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 980.272.886,00
 • Ödenmiş Sermaye 37.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 98.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 393.536.233,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 393.536.233,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.819.902,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 92.462.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 92.462.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.160.648,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 134.918.080,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 212.751.779,00
 • Diğer Yedekler 3.444.146,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.396.047.542,00

Kredi Hesaplama