FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

imas makina - imasm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 871.978.815,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 71.048.107,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 410.770.586,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 69.303.576,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 341.467.010,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.063.609,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.063.609,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 316.675.775,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.774.360,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.646.378,00
 • ARA TOPLAM 871.978.815,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 860.035.951,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 192.019.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 350.788.084,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.416.549,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 360.070,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 111.653.702,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 111.653.702,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.366.915,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.732.014.766,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 558.828.937,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.352.921,00
 • - Banka Kredileri 27.352.921,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 53.533.481,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 38.948.884,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 152.113.440,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.377.600,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 150.735.840,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.736.603,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 260.521.752,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.656.293,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 22.500.076,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.153.454,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.346.622,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.414.371,00
 • ARA TOPLAM 558.828.937,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.365.178,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 116.745.392,00
 • Banka Kredileri 1.865.417,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 114.879.975,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.498.740,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.498.740,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.121.046,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 695.194.115,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.036.820.651,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.015.032.899,00
 • Ödenmiş Sermaye 231.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 250.697.290,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.928.551,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.025.672,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.025.672,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.025.672,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -183.800.205,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -183.800.205,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.646.663,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 670.144.315,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.191.957,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.787.752,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.732.014.766,00