FİNANS

indeks bilgisayar - indes - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.271.932.609,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.371.261.159,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.559.390.606,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 198,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.559.390.408,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.931.520,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.931.520,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.115.973.391,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 63.815.034,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 158.560.899,00
 • ARA TOPLAM 8.271.932.609,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 147.717.058,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.941,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 54.599.151,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.936.125,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.484.736,00
 • - Şerefiye 1.897.699,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.587.037,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.342.344,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.419.649.667,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.765.096.237,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 771.340.783,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.406.354.858,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 71.065,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.406.283.793,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.556.078,00
 • Diğer Borçlar 70.076.442,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 70.076.442,00
 • Türev Araçlar 3.770.397,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 298.014.451,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 81.813.612,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 129.169.616,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 129.169.616,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.765.096.237,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.133.445,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.411.694,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 23.721.751,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.721.751,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.796.229.682,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.623.419.985,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.446.674.049,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.064.323,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 57.224.464,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.454.639,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.454.639,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.454.639,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.248.727,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 90.248.727,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.711.734,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 469.375.944,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 551.500.225,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 176.745.936,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.419.649.667,00

Kredi Hesaplama