FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ingram bilisim - ingrm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.251.801.322,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 228.668.487,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.154.801.994,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.187.030,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.153.614.964,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.190.065,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.190.065,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 849.083.320,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.057.456,00
 • ARA TOPLAM 8.251.801.322,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 325.508.468,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 97.967.274,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 97.967.274,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.365.579,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.365.579,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.883.951,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.577.309.790,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.243.901.793,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 675.694.639,00
 • - Banka Kredileri 648.189.584,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.234.557.509,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.279.637.147,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.721.097,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.237.916.050,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.349.530,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.925.690,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 40.698.790,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 40.698.790,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.038.488,00
 • ARA TOPLAM 6.243.901.793,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 802.959.356,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 795.528.300,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.431.056,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.431.056,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.046.861.149,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.530.448.641,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.489.576.548,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -31.517.998,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.459.043.992,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.024,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.024,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.459.053.016,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.609.528,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -27.628.354,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 59.069.380,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.872.093,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.577.309.790,00