isbir holding - isbir - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 737.309.281,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 203.585.724,00
 • Finansal Yatırımlar 56.104.679,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 56.104.679,00
 • Ticari Alacaklar 250.865.651,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 250.865.651,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.160.531,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.160.531,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 170.640.178,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.322.359,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.630.159,00
 • ARA TOPLAM 737.309.281,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 311.071.322,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.950.106,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.950.106,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.499.287,00
 • Maddi Duran Varlıklar 200.148.862,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.890.287,00
 • - Şerefiye 3.507.775,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.382.512,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 556.412,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 556.412,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.515.263,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.048.380.603,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 494.316.131,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 299.546.156,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 151.250.595,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 513.609,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 150.736.986,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.530.777,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.870.481,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.699.300,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.289.168,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.289.168,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.129.654,00
 • ARA TOPLAM 494.316.131,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 286.387.421,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 276.282.980,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.079.387,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.079.387,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 951.716,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 73.338,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 780.703.552,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 267.677.051,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 223.175.673,00
 • Ödenmiş Sermaye 635.040,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.912.589,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -124.822,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.188.073,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.670.298,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 63.644.407,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.227.305,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -19.090.821,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.808.405,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 77.238.457,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 35.847.633,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 44.501.378,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.048.380.603,00

ISBIR HOLDING Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.