FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

isbir holding - isbir - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.889.830.389,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 752.387.829,00
 • Finansal Yatırımlar 281.329.762,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.301.359.131,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.301.359.131,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.940.036,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.940.036,00
 • Türev Araçlar 5.373.846,00
 • Stoklar 1.173.515.170,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 165.609.805,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24.395.893,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 158.918.917,00
 • ARA TOPLAM 3.889.830.389,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.302.051.293,00
 • Finansal Yatırımlar 3.346.024,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 43.914.565,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.778.407.203,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 392.225,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 259.384.838,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.821.925,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.191.881.682,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.157.845.992,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.564.661.241,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 1.504.019.128,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 428.727.954,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 428.727.954,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.486.844,00
 • Diğer Borçlar 5.430.244,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.430.244,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 7.573.248,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 83.012.807,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 875.506,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.377.912,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.377.912,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.700.236,00
 • ARA TOPLAM 2.157.845.992,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 896.412.515,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 536.188.614,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 54.309.142,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.309.142,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 304.579.904,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.334.855,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.054.258.507,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.137.623.175,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.441.276.143,00
 • Ödenmiş Sermaye 32.387.040,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 82.547.037,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 3.744.913,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 650.585.144,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 576.624.730,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 576.624.730,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.545.107,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.577.639,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -29.577.639,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.346.361,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.188.328.105,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -213.219.722,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 696.347.032,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.191.881.682,00