FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

is bankasi (c) - isctr - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 487.229.644.000,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 27.977.972.000,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 788.282.000,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Krediler 1.316.662.497.000,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • BANKALAR 48.649.035.000,00
 • PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,00
 • Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00
 • Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 23.277.730.000,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00
 • Krediler ve alacaklar 0,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer 0,00
 • Takipteki Krediler 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • Devlet Borçlanma Senetleri 0,00
 • Diğer Menkul Değerler 0,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 486.573.000,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 486.573.000,00
 • Mali İştirakler 0,00
 • Mali Olmayan İştirakler 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 158.157.337.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 73.541.245.000,00
 • Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 84.616.092.000,00
 • BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00
 • Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00
 • Konsolide Edilmeyenler 0,00
 • Mali Ortaklıklar 0,00
 • Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 36.012.335.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6.730.453.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 6.730.453.000,00
 • YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0,00
 • VERGİ VARLIĞI 0,00
 • Cari Vergi Varlığı 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.440.176.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.530.727.000,00
 • Satış Amaçlı 1.530.727.000,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • DİĞER AKTİFLER 66.991.858.000,00
 • AKTİF TOPLAMI 2.666.036.372.000,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • MEVDUAT 1.748.756.494.000,00
 • Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00
 • Diğer 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • ALINAN KREDİLER 132.645.471.000,00
 • PARA PİYASALARINA BORÇLAR 178.498.031.000,00
 • Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00
 • İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00
 • Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 84.853.957.000,00
 • Bonolar 8.277.012.000,00
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 76.576.945.000,00
 • FONLAR 0,00
 • Müstakriz Fonları 0,00
 • Diğer 0,00
 • MUHTELİF BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 143.427.717.000,00
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 4.689.750.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • KARŞILIKLAR 34.880.825.000,00
 • Genel Karşılıklar 0,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Karşılığı 6.333.793.000,00
 • Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00
 • Diğer Karşılıklar 28.547.032.000,00
 • VERGİ BORCU 0,00
 • Cari Vergi Borcu 10.794.950.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Borcu 0,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 43.232.927.000,00
 • ÖZKAYNAKLAR 274.992.105.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000.000,00
 • Sermaye Yedekleri 1.241.817.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 95.650.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00
 • İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00
 • Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 1.146.167.000,00
 • Kar Yedekleri 161.589.852.000,00
 • Yasal Yedekler 15.020.298.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 146.569.554.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 0,00
 • Kar veya Zarar 14.303.099.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 255.300.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.047.799.000,00
 • Azınlık Payları 0,00
 • PASİF TOPLAMI 2.666.036.372.000,00