FİNANS

iskenderun demir celik - isdmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.672.018.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.398.428.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.897.292.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.514.750.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 382.542.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 59.559.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59.559.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.491.492.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 132.744.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.692.503.000,00
 • ARA TOPLAM 28.672.018.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 45.571.890.000,00
 • Finansal Yatırımlar 52.803.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 52.803.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.107.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.107.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 620.399.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 42.279.987.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 784.364.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.710.352.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 69.992.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.640.360.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 74.243.908.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.478.299.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.889.957.000,00
 • - Banka Kredileri 7.889.957.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 506.478.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.384.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.076.262.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 401.863.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.674.399.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 371.396.000,00
 • Diğer Borçlar 157.830.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 157.830.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 229.217.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 118.959.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 122.938.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 122.938.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.262.000,00
 • ARA TOPLAM 12.478.299.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.555.136.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.412.379.000,00
 • Banka Kredileri 3.352.401.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 59.978.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.373.272.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.373.272.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.769.485.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.033.435.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 52.210.473.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 52.210.473.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.407.153.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -595.956.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -595.956.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 31.003.109.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.049.060.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.699.429.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -845.333.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 74.243.908.000,00

Kredi Hesaplama