FİNANS

iskenderun demir celik - isdmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 36.340.995.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.560.267.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.674.660.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.631.582.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.043.078.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.395.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.395.000,00
 • Türev Araçlar 10.955.000,00
 • Stoklar 24.962.957.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 315.570.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 771.191.000,00
 • ARA TOPLAM 36.340.995.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 42.707.230.000,00
 • Finansal Yatırımlar 502.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 502.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.900.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.900.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 548.447.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 39.547.005.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 731.262.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 988.897.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 72.826.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 916.071.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 79.048.225.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.510.366.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.456.237.000,00
 • - Banka Kredileri 7.456.237.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 614.975.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 49.649.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.707.298.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.658.248.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.049.050.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 142.299.000,00
 • Diğer Borçlar 1.433.017.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.348.049.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 84.968.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 335.906.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 706.616.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 109.570.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 109.570.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.448.000,00
 • ARA TOPLAM 16.510.366.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.157.305.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.146.196.000,00
 • Banka Kredileri 2.847.162.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 299.034.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.005.977.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.005.977.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.005.132.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.667.671.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 51.380.554.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.380.554.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.666.478.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -320.336.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -320.336.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 30.986.814.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.325.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 6.325.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.049.060.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.788.953.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.969.574.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 79.048.225.000,00

Kredi Hesaplama