FİNANS

iskenderun demir celik - isdmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 33.622.739.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.150.794.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.490.240.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.475.984.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.014.256.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.394.979.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.353.693.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.286.000,00
 • Türev Araçlar 93.146.000,00
 • Stoklar 22.992.089.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 361.910.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 139.581.000,00
 • ARA TOPLAM 33.622.739.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 38.012.459.000,00
 • Finansal Yatırımlar 452.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 452.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.900.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.900.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 480.843.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 34.974.507.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 667.372.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.076.710.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 80.915.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 995.795.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 71.635.198.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.458.640.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.565.919.000,00
 • - Banka Kredileri 6.565.919.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 648.965.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.155.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.802.992.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.313.873.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.489.119.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 96.329.000,00
 • Diğer Borçlar 53.767.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 53.767.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 431.386.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.614.610.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 103.588.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 103.588.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 141.084.000,00
 • ARA TOPLAM 15.458.640.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.158.298.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.919.556.000,00
 • Banka Kredileri 2.629.768.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 289.788.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 949.503.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 949.503.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.289.239.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.616.938.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 46.018.260.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 46.018.260.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.717.030.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -320.336.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -320.336.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 27.037.366.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.495.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 22.495.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.049.060.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.007.753.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.321.758.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 71.635.198.000,00

Kredi Hesaplama