FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

iskenderun demir celik - isdmr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 57.495.472.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.568.280.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.212.321.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.823.513.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.388.808.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.359.220.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.262.404.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 96.816.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 31.673.490.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 301.892.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.380.269.000,00
 • ARA TOPLAM 57.495.472.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 78.075.747.000,00
 • Finansal Yatırımlar 66.285.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 66.285.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.355.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.355.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 884.293.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 70.604.004.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.239.911.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.030.306.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 47.097.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.983.209.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 135.571.219.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.701.321.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.179.415.000,00
 • - Banka Kredileri 17.179.415.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.193.139.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.952.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.037.825.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.464.278.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.573.547.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.081.118.000,00
 • Diğer Borçlar 987.014.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 987.014.000,00
 • Türev Araçlar 34.818.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 390.267.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.495.441.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 152.452.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 152.452.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 149.832.000,00
 • ARA TOPLAM 37.701.321.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.867.180.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.616.679.000,00
 • Banka Kredileri 3.517.686.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 98.993.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.086.239.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.086.239.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.164.262.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 49.568.501.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 86.002.718.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 86.002.718.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.811.251.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -953.191.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -953.191.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 50.764.442.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.023.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -26.023.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.049.060.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.666.719.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.601.547.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 135.571.219.000,00