iskenderun demir celik - isdmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.717.756.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 46.004.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.082.707.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 775.588.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 307.119.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.924.105.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.889.481.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.624.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.491.909.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 98.426.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.091.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 74.605.000,00
 • ARA TOPLAM 13.717.756.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 15.934.337.000,00
 • Finansal Yatırımlar 212.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 212.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.306.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.306.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 239.643.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.613.324.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 318.270.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 425.919.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.687.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 412.232.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 29.652.093.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.956.942.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.255.698.000,00
 • - Banka Kredileri 1.255.698.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 153.522.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.834.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.671.396.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 489.865.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.181.531.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 110.808.000,00
 • Diğer Borçlar 63.977.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.977.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 136.225.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 394.819.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 54.428.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 54.428.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 116.069.000,00
 • ARA TOPLAM 3.956.942.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.799.967.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 890.949.000,00
 • Banka Kredileri 696.798.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 194.151.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 421.807.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 421.807.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.487.211.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.756.909.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 21.895.184.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.895.184.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.843.765.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -80.018.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.018.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 14.923.783.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.401.860.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.680.005.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.069.390.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 29.652.093.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.