FİNANS

iskenderun demir celik - isdmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.312.939.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 651.014.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.322.016.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 724.982.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 597.034.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.577.607.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.541.017.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 36.590.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.595.586.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 78.902.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 87.814.000,00
 • ARA TOPLAM 12.312.939.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.489.134.000,00
 • Finansal Yatırımlar 226.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 226.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.193.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.193.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 248.596.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.003.261.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 341.495.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 548.253.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.595.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 533.658.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 29.802.073.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.950.476.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 477.151.000,00
 • - Banka Kredileri 477.151.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 415.787.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.126.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.924.744.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 663.367.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.261.377.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 86.553.000,00
 • Diğer Borçlar 72.672.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 72.672.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 323.485.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 461.770.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 72.716.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 72.716.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 115.598.000,00
 • ARA TOPLAM 3.950.476.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.825.759.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 766.767.000,00
 • Banka Kredileri 558.587.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 208.180.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 412.397.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 412.397.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.646.595.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.776.235.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 22.025.838.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.025.838.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.275.978.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -54.295.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -54.295.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 16.330.273.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.758.560.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 34.654.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.056.482.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 29.802.073.000,00

ISKENDERUN DEMIR CELIK Haberleri

Tümü