FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

iskenderun demir celik - isdmr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 64.946.730.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.749.475.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.847.093.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.178.832.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.668.261.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.688.672.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.585.013.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.659.000,00
 • Türev Araçlar 11.889.000,00
 • Stoklar 35.445.888.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 642.796.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.560.917.000,00
 • ARA TOPLAM 64.946.730.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 87.281.370.000,00
 • Finansal Yatırımlar 66.777.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.355.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.355.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.014.877.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 79.848.485.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.340.364.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.685.858.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 43.827.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.642.031.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 152.228.100.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.756.773.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.423.536.000,00
 • - Banka Kredileri 19.423.536.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.402.503.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.194.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.672.310.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.049.781.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.622.529.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.472.816.000,00
 • Diğer Borçlar 1.596.157.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.596.157.000,00
 • Türev Araçlar 10.739.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 405.050.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.459.595.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 169.570.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 169.570.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 144.497.000,00
 • ARA TOPLAM 40.756.773.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.057.701.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.914.198.000,00
 • Banka Kredileri 4.766.009.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 148.189.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.220.936.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.220.936.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.922.567.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.814.474.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 97.413.626.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 97.413.626.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.900.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 164.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.108.478.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -953.191.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -953.191.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 56.061.669.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -831.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -831.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.179.560.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.902.197.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.324.058.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 152.228.100.000,00