FİNANS

is gmyo - isgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 780.684.956,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 285.828.309,00
 • Finansal Yatırımlar 124.698.784,00
 • Ticari Alacaklar 128.098.502,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.928.733,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 125.169.769,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.053.017,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.053.017,00
 • Türev Araçlar 3.434.371,00
 • Stoklar 61.870.502,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 137.550.477,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.510.995,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 33.150.994,00
 • ARA TOPLAM 780.684.956,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.031.349.642,00
 • Finansal Yatırımlar 269.388.300,00
 • Ticari Alacaklar 157.695,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 157.695,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 837.533.158,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.990.442,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.157.947.873,00
 • Maddi Duran Varlıklar 57.717.467,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.398.435,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.161.602,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.161.602,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.812.034.598,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.935.456.176,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.372.220.053,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 456.492.907,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.534.924,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.322.193,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.212.731,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 24.433.984,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.433.984,00
 • Türev Araçlar 13.139.549,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.493.603,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.634.842,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 930.349,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.704.493,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.860.479,00
 • ARA TOPLAM 1.935.456.176,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 222.979.468,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 217.000.002,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.979.466,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.979.466,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.158.435.644,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.653.598.954,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.653.598.954,00
 • Ödenmiş Sermaye 958.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 240.146.090,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 423.981,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.581.064,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 56.043.574,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.792.818,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.142.968.926,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 177.936.075,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.812.034.598,00

Kredi Hesaplama