FİNANS

is gmyo - isgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.634.662.689,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 334.249.570,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 169.455.873,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.078.899,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.376.974,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.608.332,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 77.556,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.530.776,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 55.622.883,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 237.208.721,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.727.143,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 62.616.735,00
 • ARA TOPLAM 1.634.662.689,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.136.569.724,00
 • Finansal Yatırımlar 553.768.701,00
 • Ticari Alacaklar 79.296,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79.296,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.764.256.447,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.962.414,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.910.194.442,00
 • Maddi Duran Varlıklar 141.974.830,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.270.532,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.116.994,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.116.994,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.771.232.413,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.828.676.252,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.071.530.410,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 538.338.868,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 77.004.830,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.990.427,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 66.014.403,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 26.990.913,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.990.913,00
 • Türev Araçlar 8.746.346,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.237.865,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.973.414,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.739.163,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.234.251,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.976.534,00
 • ARA TOPLAM 3.828.676.252,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.225.320,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.225.320,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.225.320,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.837.901.572,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.933.330.841,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.933.330.841,00
 • Ödenmiş Sermaye 958.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 240.146.090,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 423.981,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 135.964.985,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 141.279.787,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 99.286.803,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.485.664.203,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 13.094.779,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.771.232.413,00

Kredi Hesaplama