FİNANS

is gmyo - isgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 711.149.847,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 360.328.321,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 120.605.898,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.967.553,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 117.638.345,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.891.868,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.891.868,00
 • Türev Araçlar 14.055.683,00
 • Stoklar 126.263.559,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 65.269.994,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.738.075,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.734.524,00
 • ARA TOPLAM 711.149.847,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.649.550.093,00
 • Finansal Yatırımlar 270.766.098,00
 • Ticari Alacaklar 1.072.328,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.072.328,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 693.951.506,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.115.879,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.986.975.888,00
 • Maddi Duran Varlıklar 54.822.198,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.704.611,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.935.123,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.935.123,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.360.699.940,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.630.560.765,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.240.850.220,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 188.530.716,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 13.515.305,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.259.831,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.255.474,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 21.706.580,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.706.580,00
 • Türev Araçlar 9.556.972,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.163.150,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.768.526,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.009.030,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.759.496,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.363.486,00
 • ARA TOPLAM 1.630.560.765,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 121.293.668,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 117.000.002,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.293.666,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.293.666,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.751.854.433,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.608.845.507,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.608.845.507,00
 • Ödenmiş Sermaye 958.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 240.146.090,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 423.981,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.581.064,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 56.043.574,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.792.818,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.142.968.926,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 133.182.628,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.360.699.940,00

Kredi Hesaplama