FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

is gmyo - isgyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.150.677.643,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 638.676.694,00
 • Finansal Yatırımlar 403.324.400,00
 • Ticari Alacaklar 234.815.905,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.323.568,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 228.492.337,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.849.017,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.849.017,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.494.606.831,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 260.945.649,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 127.470.986,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 100.459.147,00
 • ARA TOPLAM 4.150.677.643,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 29.004.366.552,00
 • Finansal Yatırımlar 1.029.724.012,00
 • Ticari Alacaklar 1.510.200,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.510.200,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.193.814.087,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 22.187.597,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20.873.021.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 256.323.753,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.370.372,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 52.415.531,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 52.415.531,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 33.155.044.195,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.681.882.954,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.356.830.460,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 119.354.925,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 241.564.174,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.148.362,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 205.415.812,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 41.198.322,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.198.322,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.417.718,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.951.036,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.196.660,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.754.376,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 40.004.746,00
 • ARA TOPLAM 3.681.882.954,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.440.000.895,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.425.965.414,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.035.481,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.035.481,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.121.883.849,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 27.033.160.346,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.033.160.346,00
 • Ödenmiş Sermaye 958.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.826.149.090,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.757.466,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.205.572,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 105.742.676,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 567.393.032,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.447.638.374,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.131.266.812,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 33.155.044.195,00