FİNANS

is y. men. deg. - ismen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 18.129.146.871,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 648.906.822,00
 • Finansal Yatırımlar 5.583.397.495,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.583.397.495,00
 • Ticari Alacaklar 10.405.008.809,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.013.769,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.363.995.040,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.257.469.090,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 434.301,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.257.034.789,00
 • Türev Araçlar 85.385.845,00
 • Stoklar 81.677.042,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.379.447,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.189.962,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.925.425,00
 • ARA TOPLAM 18.125.339.937,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.806.934,00
 • DURAN VARLIKLAR 462.035.461,00
 • Finansal Yatırımlar 228.903.402,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.160.711,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 150,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.160.561,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24.828.172,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 52.355.339,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.698.109,00
 • - Şerefiye 38.593.847,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.104.262,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 663.459,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.249.134,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.591.182.332,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.297.365.825,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.546.554.434,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 37.198.005,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.912.839.992,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.153.803,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.908.686.189,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.593.862,00
 • Diğer Borçlar 38.288.799,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.719.315,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.569.484,00
 • Türev Araçlar 205.596.266,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 284.967.641,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 172.545.849,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 56.029.397,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 116.516.452,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 92.440.977,00
 • ARA TOPLAM 14.297.365.825,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 176.843.107,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 75.629.025,00
 • Banka Kredileri 10.802.536,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.502.953,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.935.861,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.265.499,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.265.499,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.769.517,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 73.243.205,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.474.208.932,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.116.973.400,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.774.862.697,00
 • Ödenmiş Sermaye 355.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 246.823,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.382.596,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.382.596,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.382.596,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 236.076.479,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 47.389.326,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 188.687.153,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 224.396.961,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.396.970.981,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.265.382.755,00
 • Diğer Yedekler 303.171.294,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 342.110.703,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.591.182.332,00

Kredi Hesaplama