FİNANS

is y. men. deg. - ismen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 19.868.112.419,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 636.003.607,00
 • Finansal Yatırımlar 8.124.473.585,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 8.124.473.585,00
 • Ticari Alacaklar 10.078.719.857,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 66.010.701,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.012.709.156,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 755.956.515,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 864.888,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 755.091.627,00
 • Türev Araçlar 77.494.815,00
 • Stoklar 98.712.835,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 58.442.318,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.933.983,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.840.070,00
 • ARA TOPLAM 19.864.577.585,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.534.834,00
 • DURAN VARLIKLAR 359.607.011,00
 • Finansal Yatırımlar 114.773.832,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.511.566,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 150,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.511.416,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 51.991.748,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 55.857.469,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.014.915,00
 • - Şerefiye 38.593.847,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.421.068,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.510.734,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.192.012,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.227.719.430,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.106.400.272,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.827.224.925,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 43.318.800,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.627.918.976,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.091.335,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.622.827.641,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.736.301,00
 • Diğer Borçlar 69.654.451,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.756.106,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 66.898.345,00
 • Türev Araçlar 209.953.073,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 109.967.128,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 153.303.673,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 71.002.533,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 82.301.140,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54.322.945,00
 • ARA TOPLAM 15.106.400.272,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 258.041.100,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.449.989,00
 • Banka Kredileri 10.395.982,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.503.050,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.876.078,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.546.855,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.546.855,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 85.998.790,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 74.169.388,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.364.441.372,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.863.278.058,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.441.214.010,00
 • Ödenmiş Sermaye 355.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 246.823,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.365.274,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.365.274,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.365.274,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 136.599.742,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 48.108.915,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 88.490.827,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 224.396.961,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.396.970.981,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.031.193.483,00
 • Diğer Yedekler 303.171.294,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 422.064.048,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 20.227.719.430,00

Kredi Hesaplama