FİNANS

is y. men. deg. - ismen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 27.516.158.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.434.213.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.215.393.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.215.393.000,00
 • Ticari Alacaklar 14.339.779.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 66.942.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.272.837.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.135.682.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 948.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.134.734.000,00
 • Türev Araçlar 56.946.000,00
 • Stoklar 217.262.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 81.475.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 575.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.973.000,00
 • ARA TOPLAM 27.513.298.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.860.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 510.969.000,00
 • Finansal Yatırımlar 157.485.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.041.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.041.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 43.089.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 96.109.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.795.000,00
 • - Şerefiye 38.594.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.201.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.559.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 55.992.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 28.027.127.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.938.697.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.698.946.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.614.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.167.040.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.360.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.144.680.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.688.000,00
 • Diğer Borçlar 837.879.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.673.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 832.206.000,00
 • Türev Araçlar 206.907.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 793.642.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.122.454.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 75.951.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.046.503.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 71.527.000,00
 • ARA TOPLAM 19.938.697.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 216.233.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 99.870.000,00
 • Banka Kredileri 6.476.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 64.763.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.855.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.883.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.883.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.292.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 69.333.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.154.930.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.872.197.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.422.890.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 355.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.208.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.208.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 190.955.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 65.034.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 125.921.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 324.530.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.767.461.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.398.643.000,00
 • Diğer Yedekler 404.262.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 449.307.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 28.027.127.000,00

Kredi Hesaplama