FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

is y. men. deg. - ismen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 40.525.378.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.474.467.000,00
 • Finansal Yatırımlar 12.800.882.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 12.800.882.000,00
 • Ticari Alacaklar 23.794.728.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 183.832.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.610.896.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 762.641.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 566.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 762.075.000,00
 • Türev Araçlar 23.295.000,00
 • Stoklar 501.026.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 104.102.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.431.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.429.000,00
 • ARA TOPLAM 40.516.001.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 9.377.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.468.367.000,00
 • Finansal Yatırımlar 357.759.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 632.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 632.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 197.700.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 264.880.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 258.532.000,00
 • - Şerefiye 222.289.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.243.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.379.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 101.723.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 41.993.745.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.440.610.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.840.002.000,00
 • - Banka Kredileri 5.736.148.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 43.845.000,00
 • Banka Kredileri 54.679.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.531.566.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 39.173.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.492.393.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.850.000,00
 • Diğer Borçlar 132.013.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.375.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 109.638.000,00
 • Türev Araçlar 187.174.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.071.363.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 452.764.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 239.919.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 212.845.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 150.033.000,00
 • ARA TOPLAM 24.440.610.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 302.316.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 151.287.000,00
 • Banka Kredileri 8.280.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 125.128.000,00
 • Ticari Borçlar 27.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 144.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.809.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.809.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.692.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 93.357.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.742.926.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.250.819.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.972.884.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.036.147.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 28.085.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.792.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.792.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.792.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 156.789.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -12.293.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 169.082.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.416.088.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.165.356.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.539.762.000,00
 • Diğer Yedekler 1.146.449.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.277.935.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 41.993.745.000,00