is y. men. deg. - ismen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.468.193.337,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 311.419.471,00
 • Finansal Yatırımlar 1.057.196.105,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.057.196.105,00
 • Ticari Alacaklar 5.413.974.828,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.380.365,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.390.594.463,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 404.833.975,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 41.608.494,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 363.225.481,00
 • Türev Araçlar 164.056.657,00
 • Stoklar 74.536.274,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.944.423,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 215.673,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.430.137,00
 • ARA TOPLAM 7.458.607.543,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 9.585.794,00
 • DURAN VARLIKLAR 218.484.756,00
 • Finansal Yatırımlar 64.429.830,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.364.826,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 150,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.364.676,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.698.375,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 30.821.561,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 23.832,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.380.527,00
 • - Şerefiye 38.593.847,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 15.803.147,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.983.533,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.561.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.206.236,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.686.678.093,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.759.104.953,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 518.224.826,00
 • - Banka Kredileri 276.240.645,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.869.924,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.686.662,00
 • Banka Kredileri 49.748.855,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.678.596.649,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.512.746,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.672.083.903,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.083.169,00
 • Diğer Borçlar 26.438.283,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 610.881,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.827.402,00
 • Türev Araçlar 227.448.507,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 89.439.201,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 47.292.433,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.650.489,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.641.944,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.109.745,00
 • ARA TOPLAM 5.759.104.953,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.867.776,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.089.241,00
 • Banka Kredileri 6.783.178,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.779.827,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.098.185,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.628.690,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.628.690,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.134.437,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 17.917.223,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.856.972.729,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.829.705.364,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.566.429.973,00
 • Ödenmiş Sermaye 355.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.303.888,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.874.742,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.874.742,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.874.742,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 47.533.111,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 12.494.850,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 35.038.261,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 140.065.693,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 341.592.205,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 603.055.970,00
 • Diğer Yedekler 83.753.848,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 263.275.391,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.686.678.093,00

IS Y. MEN. DEG. Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.