FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

izdemir enerji - izenr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.966.481.572,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 556.987.516,00
 • Finansal Yatırımlar 69.562.092,00
 • Ticari Alacaklar 246.784.274,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 162.220.396,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 84.563.878,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 254.846,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.034.276.874,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.380.263,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.235.707,00
 • ARA TOPLAM 1.966.481.572,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.572.269.969,00
 • Finansal Yatırımlar 1.501.195,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.544.920.164,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.191.460,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 925.476.141,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 92.358.291,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.538.751.541,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.991.579,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.515.385,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.393.262,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 70.605.460,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 230.517,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.374.943,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.621.205,00
 • Diğer Borçlar 1.492.638,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.385.899,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.977.730,00
 • ARA TOPLAM 157.991.579,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 427.837.655,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 399.262.476,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.176.538,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.398.641,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.398.641,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 585.829.234,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.952.922.307,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.952.922.307,00
 • Ödenmiş Sermaye 575.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.460.045.061,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.514.638.688,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 938.744.213,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 938.744.213,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.259.416,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.274.880,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.348.543.130,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.093.676.335,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.538.751.541,00