izmir firca - izfas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 48.406.916,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.828.746,00
 • Finansal Yatırımlar 1.436.550,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.436.550,00
 • Ticari Alacaklar 17.917.788,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 660.634,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.257.154,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 588.882,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 382.710,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 206.172,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.574.428,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.036.901,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.621,00
 • ARA TOPLAM 48.406.916,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.606.147,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 89.674,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 89.674,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.959.151,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.927,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.502.395,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 53.013.063,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.435.183,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.736.951,00
 • - Banka Kredileri 8.736.951,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.895.144,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.816.941,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.816.941,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 99.817,00
 • Diğer Borçlar 875.710,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 854.499,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.211,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.910.434,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 100.186,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 27.435.183,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.860.558,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.817.360,00
 • Banka Kredileri 6.817.360,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.043.198,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.043.198,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.295.741,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.717.322,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.726.562,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.875.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 397.914,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.005.754,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.005.754,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -766.682,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 244.181,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.626.758,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 854.916,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -9.240,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 53.013.063,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.